8 AM - 4 PM   +48 61 864 46 00
You are here: Merazet > Electrical Equipment > Photovoltaic instalation testers > Akcesoria do pomiaru i rejestrowania wydajności jedno- i trójfazowych fotowoltaicznych systemów wielociągowych HT - MPP300

Akcesoria do pomiaru i rejestrowania wydajności jedno- i trójfazowych fotowoltaicznych systemów wielociągowych HT - MPP300Akcesoria do pomiaru i rejestrowania wydajności jedno- i trójfazowych fotowoltaicznych systemów wielociągowych HT - MPP300

Producer: HT Italia


Description

MPP300

Innowacyjne akcesorium MPP300, używane razem z SOLAR300N lub SOLAR I-V, pozwala na pomiary i rejestrację głównych parametrów charakteryzujących jedno/trójfazowe, pojedynczo/wielo-łańcuchowe (do trzech łańcuchów) systemy fotowoltaiczne. Urządzenie MPP300 jest idealne do użycia w systemach z falownikiem trójfazowym z trzema MPPT oraz w systemach trójfazowych wyposażonych w trzy jednofazowe falowniki. MPP300 jest zaopatrzony w praktyczne, bezpieczne opakowanie o lekkiej wadze i niewielkich rozmiarach.

Panel przedni posiada diody LED do sygnalizacji informacji oraz wejścia DC i AC dla połączenia do/z falownika(ów). MPP300 może być połączony z urządzeniem SOLAR300N przez połączenie USB oraz z SOLAR I-V przez łączę bezprzewodowe. Urządzenia SOLAR300N oraz SOLAR I-V są używane do edycji ustawień MPP300, to rozpoczęcia / zatrzymania rejestracji parametrów elektrycznych i środowiskowych oraz do wyzwolenia pobrania zarejestrowanych wartości. Odległość między modułami fotowoltaicznymi i falownikiem jest często znaczna, co zmusza operatora do wykonywania pomiarów w różnych miejscach w tym samym czasie. Stąd byłoby konieczne położenie długich przewodów między czujnikami i przyrządem. Te przewody mogą ograniczyć ruchy operatora, czy też być przeszkodą. Takie połączenie więc jest nie do przyjęcia. W przypadku instalacji fotowoltaicznych na budynkach, tzw. fotowoltaicznych dachów poza problemem odległości między modułami, a falownikiem, trzeba brać pod uwagę także podłogi, żelbet lub konstrukcje metalowe. Te czynniki uczyniłyby opcję bezprzewodowego połączenia radiowego między czujnikami, a przyrządem niemożliwą, przez tłumienie sygnału. W celu uniknięcia wyżej wymienionych problemów i wykonania pomiarów, MPP300 jest zsynchronizowany z urządzeniem zdalnym SOLAR-02 (dostarczonym, jako standardowe akcesorium przyrządów głównych SOLAR300N i SOLAR I-V). Zdalna jednostka SOLAR-02 jest umieszczona obok modułów fotowoltaicznych i jest połączona z czujnikami do pomiaru parametrów środowiskowych (natężenie promieniowania słonecznego i temperatura).

Urządzenie MPP300 jest połączone w obu kierunkach z falownikiem w celu otrzymania parametrów elektrycznych (moc stała i AC). Synchronizacja między urządzeniami gwarantuje potrzebną współczesność pomiarów, a dwa niezależne urządzenia pomiarowe zapewniają możliwość wygodnego i bezpiecznego przebiegu pomiarów. Przyrząd główny SOLAR300N lub SOLAR I-V jest użyty tylko w początkowej i końcowej fazie pomiaru i nie pełni żadnej czynnej roli w trakcie rejestracji parametrów elektrycznych i środowiskowych. Stąd podczas gdy urządzenia MPP300 i SOLAR-02 rejestrują parametry elektryczne i środowiskowe mierzonego systemy, możliwe jest użycie głównego przyrządu SOLAR300N lub SOLAR I-V do przeprowadzania innych pomiarów. Przykładowo SOLAR I-V może mierzyć charakterystykę I-V łańcuchów i modułów.

 

Funkcje

 • Pomiar napięcia DC/AC TRMS (jedno- lub trójfazowe systemy)
 • Pomiar prądu DC/AC TRMS (jedno- lub trójfazowe systemy)
 • Pomiar mocy DC/AC (jedno- lub trójfazowe systemy)
 • Jednoczesne pomiary aż do trzech łańcuchów (maksymalnie trzy urządzenia MPPT)
 • Połączenie z urządzeniem głównym SOLAR300N i SOLAR I-V
 • Zasilanie z wielokrotnie ładowanych baterii litowo-jonowych
 • Sygnalizacja wszelkich operacji za pomocą LED
 • Port USB do komunikacji z urządzeniem SOLAR300N
 • Połączenie RF do komunikacji z SOLAR-02 oraz SOLAR I-V
 • Pamięć wewnętrzna do zapisu zarejestrowanych danych


Specification

1. UWAGI O MPPT (Maximum Power Point Tracker)

 

Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchni takiej, jak powierzchnia układu fotoelektrycznego ma bardzo zmienne właściwości, gdyż zależy od położenia słońca względem tej powierzchni i warunków atmosferycznych (typowo: obecność chmur). Moduł fotowoltaiczny prezentuje dla różnych wartości natężenia promieniowania słonecznego I dla różnych wartości temperatur cały szeroki zakres krzywych charakterystyk takiego typu, jak na poniższym rysunku. W szczególności wykres przedstawia trzy krzywe I-V (wytłuszczone) odpowiadające trzem wartościom (1000, 800, 600W/m2) natężenia promieniowania słonecznego.

Na każdej krzywej występuje pojedynczy punkt, w którym przeniesienie mocy w kierunku hipotetycznego ładunku dostarczonego przez moduł fotowoltaiczny jest zmaksymalizowane. Punkt maksymalnej mocy odpowiada parze napięcie-prąd, dla której iloczyn V*I jest maksymalny, gdzie V to wartość napięcia na terminalach modułu, a I to prąd płynący w obwodzie utworzonym przez zwarcie modułu do hipotetycznego ładunku.

 

W odniesieniu do rysunku powyżej, iloczyn V*I jest zaprezentowany dla trzech powyżej wymienionych wartości natężenia promieniowania przez trzy krzywe (cieńsze). Wykres pokazuje, jak powiedziano wyżej, że te krzywe posiadają tylko jeden punkt maksimum. Na przykład dla natężenia promieniowania słonecznego 1000W/m2, punkt maksymalnej mocy odpowiada wartości napięcia ok 36V i prądu około 5.5A.

 

Oczywiście, jeżeli moc dostarczona przez system jest zmaksymalizowana, możliwe jest pełne jego wykorzystanie, zarówno jeżeli jest on podłączony do sieci, jak i w przypadku pracy autonomicznej. 

 

MPPT jest urządzeniem wbudowanym w inwerter. Zazwyczaj odczytuje wartości napięcia I prądu w dowolnym momencie, oblicza na ich podstawie inne wartości (np. moc w Watach) i dokonując niewielkich zmian w parametrach konwersji (cykl pracy), jest zdolny do określenia, przez porównanie, czy moduł fotowoltaiczny pracuje w warunkach maksymalnej mocy, czy nie. W związku z otrzymanymi wynikami, ingeruje w pracę obwodu tak, by doprowadzić moduł do stanu optymalnego. Powód, dla którego używa się urządzeń MPPT jest prosty: System fotowoltaiczny może bez nich działać, jednakże przy tym samym natężeniu promieniowania, dostarcza mniej energii.

 

Na rynku dostępne są inwertery z jednym, dwoma lub również z trzema wbudowanymi urządzeniami MPPT. Zazwyczaj inwertery z więcej niż jednym MPPT są używane w systemach, w których:

·       Systemy, z których się składa mają różne skłonności lub skierowania. W ten sposób każdy MPPT zajmuje się własnym pojedynczym polem fotowoltaicznym, maksymalizując optymalność odpowiadających temu polu charakterystyk natężenia promieniowania i temperatury (bez wpływu innych pól fotowoltaicznych)

·       Poszukiwana jest większa ciągłość pracy. Z większą liczbą MPPT możliwe jest wyłączenie jednego pola fotowoltaicznego z użytku podczas, gdy pozostałe wytwarzają energię i przesyłają do pozostałych MPPT.

2. Opis MPP300 

 

Model MPP300 został zaprojektowany jako ekskluzywne akcesorium dla przyrządów SOLAR300N oraz SOLAR I-V w celu przeprowadzania badań jednoczesnych operacji w jedno- lub trójfazowych systemach fotowoltaicznych przy pomocy aż do trzech urządzeń MPPT.

Wspólnie z przyrządem głównym (zobacz załączony schemat) MPP300 jest idealnym rozwiązaniem do badania i analizy problemów związanych z niewielką wydajnością systemu fotowoltaicznego.

 

Przyrząd posiada poniższe cechy:

 

Testowanie systemów fotowoltaicznych z jednym/wieloma inwerterami MPPT 1/3-fazowe wyjście AC

Ø  Użycie SOLAR300N i SOLAR I-V, jako głównych przyrządów

Ø  Pomiary po trzech napięć lub prądów DC

Ø  Pomiar mocy DC łańcucha i łącznej mocy DC

Ø  Pomiary do trzech napięć lub prądów AC TRMS

Ø  Pomiary łącznej mocy AC

Ø  Pomiary natężenia promieniowania [W/m2] przez komórki odniesienia połączonej z  SOLAR-02

Ø  Pomiar temperatury panelu i środowiska przez PT300N dołączonego do SOLAR-02

Ø  Rejestracja parametrów systemu fotowoltaicznego z okresem od 5s do 60min

Ø  Sygnalizacja operacji za pomocą LED

Ø  Wewnętrzna pamięć do zapisywania danych

Ø  Interfejs RF do transmisji danych do przyrządu SOLAR I-V lub zdalnej jednostki SOLAR-02

Ø  Interfejs USB do transferu danych do przyrządu SOLAR300N

3.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (*)

Dokładność wskazana, jako [%odczyty + (liczba cyfr) * rozdzielczość] przy 23°C ± 5°C, <80%HR

 

Napięcie DC

Zakres (V)

Rozdzielczość (V)

Dokładność

10.0 ¸ 999.9

0.1

± (0.5%rdg + 2dgt)

 

Napięcie AC TRMS faza-neutralny – systemy jedno- lub trójfazowe

Zakres (V)

Częstotliwość (Hz)

Rozdzielczość (V)

Dokładność

10.0 ¸ 346.0

42.5 ¸ 69.0

0.1

± (0.5%rdg + 2cifre)

Maksymalny współczynnik szczytu: 1.5

 

Napięcie AC TRMS faza-faza

Zakres (V)

Częstotliwość (Hz)

Rozdzielczość (V)

Dokładność

50.0 ¸ 594.0

42.5 ¸ 69.0

0.1

± (0.7%rdg + 2dgt)

Maksymalny współczynnik szczytu: 1.5

 

Prąd DC za pomocą zewnętrznego zacisku przetwornika typu STD

Zakres (mV)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

5.0mV ¸ 319.9mV

0.1mV

± (0.5%rdg + 0.06%FS)

10V

320.0mV ¸ 999.9mV

± 0.5%rdg

Wartości prądu odpowiadające napięciu < 5mV są zerowane

 

Prąd AC TRMS za pomocą zewnętrznego zacisku przetwornika typu STD

Zakres (mV)

Częstotliwość (Hz)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

5.0mV ¸ 219.9mV

42.5 ¸ 69.0

0.1mV

± (0.5%rdg + 0.06%FS)

10V

220.0mV ¸ 999.9mV

± 0.5%rdg

Maksymalny współczynnik szczytu: 1.5; Wartości prądu odpowiadające napięciu < 5mV są zerowane

 

Prąd AC TRMS za pomocą zewnętrznego zacisku przetwornika FLEX 8.5µV/A – FS 100A

Zakres (mV)

Częstotliwość (Hz)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

0.008 ¸ 8.50mV

42.5 ¸ 69.0Hz

0.001mV

± (0.5%rdg + 7dgt)

10V

Maksymalny współczynnik szczytu: 1.5; Wartości prądu < 1A są zerowane

 

Prąd AC TRMS za pomocą zewnętrznego zacisku przetwornika FLEX 8.5µV/A – FS 1000A

Zakres (mV)

Częstotliwość (Hz)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

0.085 ¸ 85.0mV

42.5 ¸ 69.0Hz

0.01mV

± (0.5%rdg + 15dgt)

10V

Maksymalny współczynnik szczytu: 1.5; Wartości prądu < 5A są zerowane

 

Moc DC (Vmis > 150V)

Parametr

FS zacisku (A)

Zakres [W]

Rozdzielczość [W]

Dokładność

 

Moc DC

1< FS £ 10

0.000k ¸ 9.999k

10.00k ¸ 99.99k

0.001k

0,01k

± (0.7%rdg+3dgt)

(Imis < 10%FS)

 

10< FS £ 100

0.00 ¸ 99.99k

100.0k ¸ 999.9k

0.01k

0.1k

 

± (0.7%rdg)

(Imis ³ 10%FS)

 

100< FS £ 1000

0.0k ¸ 999.9k

1000k ¸ 9999k

0.1k

1k

 

Vmis = napięcie, przy którym mierzono moc;  Imis = zmierzony prąd

 

Moc AC (Vmis > 200V, PF=1)

Parametr

FS zacisku (A)

Zakres [W]

Rozdzielczość [W]

Dokładność

 

Moc AC

1< FS £ 10

0.000k ¸ 9.999k

10.00k ¸ 99.99k

0.001k

0,01k

± (0.7%rdg+3dgt)

(Imis < 10%FS)

 

10< FS £ 200

0.00 ¸ 99.99k

100.0k ¸ 999.9k

0.01k

0.1k

 

± (0.7%rdg)

(Imis ³ 10%FS)

 

200< FS £ 1000

0.0k ¸ 999.9k

1000k ¸ 9999k

0.1k

1k

 

Vmis = napięcie, przy którym mierzono moc;  Imis = zmierzony prąd

 

4. SPECYFIKACJA OGÓLNA

 

ZASILANIE:

Zasilanie wewnętrzne:                                  Wewnętrzny akumulator litowo-jonowa (3.7V, 900mAh)

Czas życia baterii:                                       > 3 godziny

Zasilanie zewnętrzne:                                   Adapter AC/DC 100-240V 50/60Hz / 5VDC

 

CHARAKTERYSTYKI MODUŁU RADIOWEGO

Zakres częstotliwości:                                  2.400 ¸ 2.4835GHz

Kategoria R&TTE:                                        Klasa 1

Maksymalna moc transmisji:                         30µW

Maksymalny dystans dla połączenia RF:       1m                      

 

PAMIĘĆ I INTERFEJS ZEWNĘTRZNY

Pojemność pamięci:                                     2MB

Okres IP:                                                    5,10,30,60,120,300,600,900,1800,3600s

Interfejs RF:                                                 połączenie jednostek SOLAR I-V i SOLAR-02

Interfejs USB:                                              połączenie z SOLAR300N

Czas życia baterii (z SOLAR-02):                  około 1.5 godziny (@ PI = 5s) ; około 8 dni (@ PI = 600s)

 

CHARAKTERYSTYK MECHANICZNE

Wymiary (DxSxW):                                      300 x 265 x 140 mm

Waga (z baterią):                                         1.2 kg

Ochrona:                                                     IP40

 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DO UŻYWANIA

Temperatura odniesienia:                              23°C ± 5°C

Temperatura pracy:                                      0° ¸ 40°C

Dopuszczalna wilgotność względna:              <80%hr

Temperatura przechowywania:                       -10 ¸ 60°C

Wilgotność przechowywania:                        <80%HR

 

Normy

Bezpieczeństwo:                                         IEC/EN61010-1

Bezpieczeństwo urządzeń pomiarowych:       IEC / EN61010-031

Izolacja:                                                      podwójna izolacja

Stopień zanieczyszczenia:                           2

Kategoria pomiarów:                                     CAT III 1000V DC, Max 1000V między wejściami DC

                                                                  CAT IV 300V AC do uziemienia, Max 600V między wej. AC

Maksymalna wysokość użycia:                     2000m

 

Ten przyrząd spełnia wymagania dyrektyw 2006/95/EC (LVD) i EMC Directive 2004/108/EC

 

 

(*) Dane techniczne mogą być zmienione bez wcześniejszego powiadomieniaAdditional information

Wyposażenie standardowe

 • KITMPPACC : Zestaw czterech zacisków „krokodyl” dla pomiaru napięcia AC
 • KITMPPACW : Zestaw czterech kabli do pomiaru napięcia AC, 2m
 • KITMPPDCC : Zestaw dwóch zacisków „krokodyl” dla pomiaru napięcia DC, 3 pcs
 • KITMPPDCW : Zestaw dwóch kabli do pomiaru napięcia DC, 3 pcs
 • YABAT0003HT0 : Wielokrotnie ładowana bateria litowo-jonowa
 • A0055 : Zewnętrzny adapter AC/DC ładujący baterię
 • BORSA2051 : Torba do noszenia akcesoriów
 • C2007 : kabel USB
 • Certyfikat kalibracji ISO9000
 • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
 • Skrócona instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

 • HT4005K : Przetwornik prądowy AC do 200A
 • HT4004N : Przetwornik prądowy 10-100A DC
 • HT4004P : Przetwornik prądowy DC 10-100A DC
 • HT96U : Przetwornik prądowy 1-100-1000A AC, średnica 54mm
 • HT97U : Przetwornik prądowy 10-100-1000A AC, średnica 54mm
 • HT98U : Przetwornik prądowy 1000A DC, średnica 50mm
 • HP30D1 : Przetwornik prądowy z szerokimi złączami aż do 1000A DC
 • HP30C2 : Przetwornik prądowy 200-2000A AC, średnica 70mm
 • HP30C3 : Przetwornik prądowy 3000A AC, średnica 70mm
 • HTFLEX33D : Elastyczny przetwornik prądowy AC 3000A
 • HTFLEX35 : Przetwornik prądowy AC 3000A z dużą średnicą
 • ACON3F4M : Adapter do podłączenia zacisków DC do MPP300
 • 606-IECN : Złącze z magnetycznym przewodem pomiarowym

Consultation and Quotations
Krzysztof Tomaszewski
krzysztof.tomaszewski @merazet.pl

tel. +48 618 644 630
kom. +48 883 319 116

Tomasz Witak
tomasz.witak@merazet.pl

tel. +48 61 8644 608
kom. +48 698 610 439


Enquiry form
The form will be sent to the person responsible for the product


Comments about the product


1
Contact
 
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J.Krauthofera 36,
60-203 Poznań

 

tel. +48 61 8644 600,

fax: +48 61 8651 933

 

e-mail: poczta@merazet.pl

 

catalogue Order

See our current product catalogues.

Newsletter