PN-PT: 8.00-16.00   +48 61 864 46 00
jesteś tutaj: Merazet > Elektryczna aparatura pomiarowa > Mierniki instalacji elektrycznych > Mierniki wielofunkcyjne > Mierniki wielofunkcyjne Sonel > Miernik MPI-530 - ZESTAW PROMOCYJNY

Miernik MPI-530 - ZESTAW PROMOCYJNYPromocja

Miernik MPI-530 - ZESTAW PROMOCYJNY

Producent: Sonel

Cena netto: 6 380,00 5 450,00 PLN

Zamów dodaj do schowka

Opis

Miernik MPI-530 z wyposażeniem standardowym + "GRATIS"

ILOŚĆ MIERNIKÓW Z PROMOCJI OGRANICZONA

Kupujac miernik otrzymasz rabat na ponowne wzorcowanie miernika w laboratorium Merazet S.A.

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej z dokładnością nawet do 0,001Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych). Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz (przystawka AutoISO) dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych; do tego pomiar ciągłości oraz możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja oraz analiza parametrów sieci (łącznie z harmonicznymi do 40-tej). Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu (KLIENT – OBIEKT – POMIESZCZENIE – PUNKT POMIAROWY) z opisywanymi punktami (klawiatura na ekranie bądź bezprzewodowa na pasku na rękę).Specyfikacja

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,130...1999,9 Ω
(dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,000...19,999 Ω

0,001 Ω

±(5% w.m. + 30 cyfr)

20,00...199,99 Ω

0,01 Ω

200,0...1999,9 Ω

0,1 Ω

 

Napięcie nominalne: 95...270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440 V (dla ZL-L)
częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD 
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9 Ω

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(6% w.m. + 10 cyfr)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

±(6% w.m. + 5 cyfr)

200...1999 Ω

1 Ω

 

Napięcie nominalne: 95...270 V
Częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p 
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5:
0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(2% w.m. + 4 cyfry)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(2% w.m. + 3 cyfry)

100...999 Ω

1 Ω

1,00...1,99 kΩ

0,01 kΩ

 
 • napięcie pomiarowe: 25 V lub 50 V rms
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny rms 125 Hz (dla fn=50 Hz) i 150 Hz (dla fn=60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN>24 V
 • maksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax=100 V
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 1,00 Ω…1,99 kΩ

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(8% w.m. + 4 cyfry)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

100...999 Ω

1 Ω

1,00...1,99 kΩ

0,01 kΩ

 

pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(10% w.m. + 4 cyfry)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

100...999 Ω

±(20% w.m. + 4 cyfry)

 
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

Pomiar rezystywności gruntu (ρ)

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,0...99,9 Ωm

0,1 Ωm

Zależna od błędu
podstawowego pomiaru RE

100...999 Ωm

1 Ωm

1,00...9,99 Ωm

0,01 kΩm

10,0...99,9 kΩm

0,1 kΩm

 
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1...30 m (1...90 stóp)

Wskazania kolejności faz

 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100...500 V (45...65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
 • Sprawdzanie kierunku obrotów silnika


Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V):

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD

Krotność

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny

0,5*IΔn

0...300 ms1 ms± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn

2*IΔn

0...150 ms

5*IΔn

0...40 ms

Selektywny

0,5*IΔn

0...500 ms

1*IΔn

2*IΔn

0...200 ms

5*IΔn

0...150 ms

 

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

3,3...10,0 mA

0,1 mA

0,3 x IΔ..1,0 x IΔ

± 5% IΔn

30 mA

9,0...30,0 mA

100 mA

33...100 mA

1 mA

300 mA

90...300 mA

500 mA

150...500 mA

1000 mA

330...1000 mA

 

Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

3,5...20,0 mA

0,1 mA

0,35 x IΔn..2,0 x IΔn

±10%IΔn

30 mA

10,5...42,0 mA

0,35 x IΔn..1,4 x IΔn

100 mA

35,0...140 mA

1 mA

300 mA

105...420 mA

500 mA

175...700 mA

 

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

2,0...20,0 mA

0,1 mA

0,4 x IΔn..2,0 x IΔn

±10%IΔn

30 mA

6...60 mA

1 mA

100 mA

20...200 mA

300 mA

60...600 mA

500 mA

100...1000 mA

 

Możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2:

 • - dla UN = 50 V: 50 kΩ...250 MΩ
 • - dla UN = 100 V: 100 kΩ...500 MΩ
 • - dla UN = 250 V: 250 kΩ...999 MΩ
 • - dla UN = 500 V: 500 kΩ...2 GΩ
 • - dla UN = 1000 V: 1,000 MΩ...9,99 GΩ

Zakres wyświetlania*)

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0...1999 kΩ

1 kΩ


±(3% w.m. + 8 cyfr)

2,00...19,99 MΩ

0,01 MΩ

20,0...199,9 MΩ

0,1 MΩ

200...999 MΩ

1 MΩ

1,00...9,99 MΩ

0,01 GΩ

±(4% w.m. + 6 cyfr)

   
 

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(2% w.m. + 3 cyfr)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

200...400 Ω

1 Ω

 
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiar natężenia oświetlenia

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,1...99,9 lx

0,1 lx


±(5% w.m. + 2 cyfry)

100...999 lx

1 lx

1,00...9,99 klx

0,01 lx

10,0...19,9 klx

0,1 lx

 

- pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

ANALIZA I REJESTRACJA PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ

 • Pomiar napięcia ULN: 0...500 V.
 • Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0...65,0 Hz.
 • Pomiar częstotliwości dla napięć 50...500 V w zakresie 45,0...65,0 Hz
  (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra).
 • Pomiar cosφ: 0,00...1,00 (rozdzielczość 0,01).
 • Pomiar i rejestracja w układzie 1-fazowym.

Pomiar prądu (True RMS)

Cęgi

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy*

C-3, C-6

0,0...99,9 mA

0,1 mA

±(5% w.m. + 3 cyfry)

100...999 mA

1 mA

C-3,C-6
F-1, F-2, F-3

1,00...9,99 A

0,01 A

±(5% w.m. + 5 cyfr)
(C-3, C-6)
±(0,1% In + 2 cyfry)
(F-1, F-2, F-3)

10,0...99,9 A

0,1 A

100...999 A

1 A

F-1, F-2, F-3

1,00...3,00 kA

0,01 kA

 

* - należy dodatkowo uwzględnić niepewność cęgów prądowych

Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S oraz cosφ

Zakres
[W], [VA], [var]

Rozdzielczość
[W], [VA], [var]

Błąd podstawowy*

0...999

1

±(7% w.m. + 3 cyfry)

1,00...9,99 k

0,01 k

10,0...99,9 k

0,1 k

±(7% w.m. + 5 cyfr)

100...999 k

1 k

1,00...1,50 M

0,01 M

 • zakres napięć: 0…500 V
 • zakres prądów: 0...1000 A (3000 A)
 • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz

Pomiar harmonicznych napięcia

Zakres

Rozdzielczość

Nr harm.

Błąd podstawowy

0,0...500 V

0,1 (1*) V

1,2,...15

±(5% w.m. + 3 cyfry)

16,...40

±(5% w.m. + 10 cyfr)

 
 • dodatkowo wyświetlanie wartości h02...h40 jako procent h01 (do 999%)

*) dla cęgów C-3, dla C-6 - 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A

THD (względem pierwszej harmonicznej)

   

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

THD-F napięcia
(h = 2…40)

0,0…999,9%
dla URMS ≥ 1% Unom

0,1%

±5%

THD-F prądu
(h = 2...40)

0,0…999,9%
dla IRMS ≥ 1% Inom

0,1%

±5%

 

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.Dodatkowe informacje

Kupując miernik MPI – otrzymasz prezent:

 • Wkrętarka Skill z osprzetem
 •  Zestaw osprzętu Bosch 68 części Bosch
 • Dalmierz PLR15 Bosch
 • Miernik widełkowy FT9950

Aby dowiedzieć się więcej napisz lub zadzwoń:


Kontakt z handlowcem
Szymon Białkowski
szymon.bialkowski@merazet.pl

tel. +48 61 8644 610
kom. +48 698 676 958


Formularz zapytania
Formularz zostanie wysłany do handlowca odpowiedzialnego za produkt


Komentarze o produkcie


1
Kontakt
 
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J.Krauthofera 36,
60-203 Poznań

 

tel. +48 61 8644 600,

fax: +48 61 8651 933

 

e-mail: poczta@merazet.pl

 

katalog produktów Zamów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi katalogami naszych produktów.

Newsletter

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie