8 AM - 4 PM   +48 61 864 46 00
You are here: Merazet > Electrical Equipment > Safety testers > Tester bezpieczeństwa MI3394 CE MultiTester XA

Tester bezpieczeństwa MI3394 CE MultiTester XANew
Special offer

Tester bezpieczeństwa MI3394 CE MultiTester XA

Producer: Metrel

Net price: 20 609,00 15 999,00 PLN

Order add to clipboard

Description

<strong>Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA</strong> jest przenośnym urządzeniem zaprojektowanym do badania bezpieczeństwa elektrycznego i certyfikacji CE urządzeń elektrycznych, maszyn oraz tablic rozdzielczych podczas produkcji. Przyrząd cechuje rozbudowane zarządzanie danymi obiektu, pozwalając operatorowi na tworzenie własnych auto-testów ze zdefiniowanymi limitami dla oceny wyników DOBRY / ZŁY, importowanie predefiniowanych struktur włączając w to sekwencje pomiarowe albo kompletny projekt z oprogramowania PC do pamięci przyrządu. <br /><br /> Ze względu na wymienione funkcje, wytrzymałą obudowę oraz wsparcie dla oprogramowania PC, CE MultiTesterXA jest idealnym przyrządem od badania bezpieczeństwa w najbardziej wymagających warunkach, jak laboratoria, zautomatyzowane linie produkcyjne czy wyspecjalizowane warsztaty. <br /><br />
CECHY I FUNKCJE:
<br>
<strong>Funkcje pomiarowe:</strong>
<ul>
<li>Test wytrzymałości izolacji w pełni programowalnym napięciem (AC/DC).</li>
<li>Wysokonapięciowy test wypalania.</li>
<li>Badanie ciągłości.</li>
<li>Pomiar rezystancji izolacji.</li>
<li>Zastępczy prąd upływowy.</li>
<li>Różnicowy prąd upływowy.</li>
<li>Dotykowy prąd upływowy.</li>
<li>Prąd upływu przewodu ochronnego.</li>
<li>Czas rozładowania.</li>
<li>Test funkcjonalny (moc P/S/Q, napięcie, prąd, cos fi, częstotliwość, ThdU, Thdl, PF).</li>
</ul>
<strong>Cechy użytkowe:</strong>
<ul>
<li><strong>Zarządzanie danymi</strong>: urządzenie cechuje wyjątkowo przyjazne dla użytkownika zarządzanie danymi obiektu i stanem pamięci.</li>
<li><strong>Uniwersalne złącza do wielu testów</strong>: złącza testowe pozwalają użytkownikowi wykonać test pojedynczy lub autosekwencję testów przy użyciu jednego gniazda pomiarowego.</li>
<li><strong>Automatyczne testowanie</strong>: Autosekwencje mogą zostać stworzone poprzez intuicyjny organizer sekwencji urządzenia.</li>
<li><strong>MicroSD</strong>: wsparcie dla kart pamięci microSD do 32 GB (8 GB w standardzie).</li>
<li><strong>Kolorowy wyświetlacz</strong>: 3.4˝ kolorowy ekran dotykowy LCD.</li>
<li><strong>Hi-pot</strong>: wysoko napięciowy test AC (5kV przy 500VA) i DC (6kV).</li>
<li><strong>Ciągłość</strong>: 4 przewodowy test ciągłości z wyborem prądu testowego (0.2A, 4A, 10A, 25A) pozwala na precyzyjne pomiary.</li>
<li><strong>Komunikacja</strong>: RS232, USB, Ethernet oraz Bluetooth pozwalają na pobieranie, wgrywanie oraz zdalną kontrolę nad urządzeniem.</li>
<li><strong>Wielosystemowe testowanie</strong>: Przyrząd można stosować w układach sieci TT, TN, IT oraz przy zasilaniu 115 V.</li>
</ul>
<strong>Zastosowanie:</strong>
<ul class="gkBullet2">
<li>Laboratoria;</li>
<li>Zautomatyzowane linie produkcyjne;</li>
<li>Wyspecjalizowane warsztaty.</li>
</ul>
{tab=Normy} <strong>Funkcjonalność:</strong><br /> IEC 60335 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego<br /> IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe<br /> IEC 60598 Oprawy oświetleniowe<br /> IEC 60950 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej<br /> IEC 61010 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych<br /> VDE 0701-0702 Przegląd po naprawie, modyfikacje urządzeń elektrycznych.<br /> Okresowe przeglądy urządzeń elektrycznych. Ogólne wymagania dla bezpieczeństwa elektrycznego.<br /> EN 50191 Instalacja i eksploatacja elektrycznych stanowisk badawczych <br /><br /> <strong>Bezpieczeństwo:</strong><br /> PN-EN 61010-1; PN-EN 61010-2-030;<br /> PN-EN 61010-031; PN-EN 61557 <br /><br /> <strong>Kompatybilność elektromagnetyczna:</strong><br /> PN-EN 61326-1 <br /><br />
DANE TECHNICZNE
<br>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Funkcja</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Zakres</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Rozdzielczość</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Dokładność</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>HVAC, Programowalny HVAC (High Voltage AC)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Napięcie pomiarowe (AC)<br /> <br /> - Prąd pomiarowy o charakterze indukcyjnym,<br /> pojemnościowym lub rezystancyjnym</td>
<td>0 ... 1999 V<br /> 2.00 ... 5.99 kV<br /> <br /> 0.0 ... 99.9 mA<br /> 0.0 mA ... 99.9 mA<br /> -99.9 mA ... 99.9 mA</td>
<td>1 V<br /> 10 V<br /> <br /> 0.1 mA<br /> 0.1 mA<br /> 0.1 mA</td>
<td>± (3 % w.w.)<br /> ± (3 % w.w.)<br /> <br /> ± (3 % w.w. + 3 cyfry)<br /> Wskazanie poglądowe<br /> Wskazanie poglądowe</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>HVDC, Programowalny HVDC (High Voltage DC)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Prąd pomiarowy (DC)<br /> <br /> - Prąd pomiarowy</td>
<td>0 ... 1999 V<br /> 2.00 ... 6.99 kV<br /> <br /> 0.01 ... 9.99 mA</td>
<td>1 V<br /> 10 V<br /> <br /> 0.01 mA</td>
<td>± (3 % w.w.)<br /> ± (3 % w.w.)<br /> <br /> ± (5 % w.w. + 3 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Czas rozładowania</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- t<br /> - Up</td>
<td>0.0 ... 9.9 s<br /> 0 ... 550 V</td>
<td>0.1 s<br /> 1 V</td>
<td>± (5 % w.w. + 3 cyfry)<br /> ± (5 % w.w. + 3 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Ciągłość (0.2A, 4A, 10A, 25A)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- R</td>
<td>0.00 Ω ... 19.99 Ω<br /> 20.0 Ω ... 99.9 Ω<br /> 100.0 Ω ... 199.9 Ω<br /> 200 Ω ... 999 Ω</td>
<td>0.01Ω<br /> 0.1Ω<br /> 0.1Ω<br /> 1 Ω</td>
<td>± (2 % w.w. + 2 cyfry)<br /> ± 3 % w.w.<br /> ± 5 % w.w.<br /> Wskazanie poglądowe</td>
</tr>
<tr>
<td>Rezystancja izolacji <br /> (250 V, 500 V, 1000 V), <br /> Rezystancja izolacji - S <br /> (250 V, 500 V, 1000 V)</td>
<td>0.00 MΩ ... 19.99 MΩ<br /> 20.0 MΩ ... 199.9 MΩ</td>
<td>0.01 MΩ<br /> 0.1 MΩ</td>
<td>± (3 % w.w. + 2 cyfry)<br /> ± 5 % w.w.</td>
</tr>
<tr>
<td>- Riso/Riso-s</td>
<td>0.00 MΩ ... 19.99 MΩ<br /> 20.0 MΩ ... 199.9 MΩ</td>
<td>0.01 MΩ<br /> 0.1 MΩ</td>
<td>± (5 % w.w. + 2 cyfry)<br /> ± 20 % w.w.</td>
</tr>
<tr>
<td>- Napięcie wyjściowe</td>
<td>0 V ... 1200 V</td>
<td>1 V</td>
<td>±(3 % w.w. + 2 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Rezystancja izolacji </strong><br /><strong> (50 V, 100 V), </strong><br /><strong> Rezystancja izolacji - S </strong><br /><strong> (50 V, 100 V)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Riso/Riso-s</td>
<td>0.00 MΩ ... 19.99 MΩ<br /> 20.0 MΩ ... 199.9 MΩ</td>
<td>0.01 MΩ<br /> 0.1 MΩ</td>
<td>± (5 % w.w. + 2 cyfry)<br /> ± 20 % w.w.</td>
</tr>
<tr>
<td>- Napięcie wyjściowe</td>
<td>0 V ... 1200 V</td>
<td>1 V</td>
<td>±(3 % w.w. + 2 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>(napięcie obwodu </strong><br /><strong> otwartego </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Isub / Isub s</td>
<td>0.00 mA ... 19.99 mA</td>
<td>10 μA</td>
<td>± (5 % w.w. + 3 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Różnicowy prąd upływowy</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Idiff</td>
<td>0.00 mA ... 19.99 mA</td>
<td>0.01 mA</td>
<td>± (3 % w.w. + 5 cyfr)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Prąd upływu </strong><br /><strong> przewodu ochronnego</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Ipe</td>
<td>0.00 mA ... 19.99 mA</td>
<td>0.01 mA</td>
<td>± (3 % w.w. + 3 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Dotykowy prąd upływowy</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Itou</td>
<td>0.00 mA ... 19.99 mA</td>
<td>0.01 mA</td>
<td>± (3 % w.w. + 3 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Moc</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>-P</td>
<td>0 W ... 999 W<br /> 1.00 kW ... 3.70 kW</td>
<td>1 W<br /> 10 W</td>
<td>± (5 % w.w. + 5 cyfr)<br /> ± 5 % w.w.</td>
</tr>
<tr>
<td>-S</td>
<td>0 VA ... 999 VA<br /> 1.00 kVA ... 3.70 kVA</td>
<td>1 VA<br /> 10 VA</td>
<td>± (5 % w.w. + 5 cyfr)<br /> ± 5 % w.w.</td>
</tr>
<tr>
<td>-Q</td>
<td>±(0 ... 999) VAr<br /> ±(1.00 ... 3.70) kVAr</td>
<td>1 VAr<br /> 10 Var</td>
<td>± (5 % w.w. + 5 cyfr)</td>
</tr>
<tr>
<td>-PF</td>
<td>0.00i ... 1.00i<br /> 0.00c ... 1.00c</td>
<td>0.01<br /> 0.01</td>
<td>± (5 % w.w. + 5 cyfr)<br /> ± (5 % w.w. + 5 cyfr)</td>
</tr>
<tr>
<td>-THDU</td>
<td>0.0% ... 99.9%</td>
<td>0.1%</td>
<td>±(5 % w.w. + 5 cyfr)</td>
</tr>
<tr>
<td>-THDI</td>
<td>0.0% ... 99.9%</td>
<td>0.1%</td>
<td>±(5 % w.w. + 5 cyfr)</td>
</tr>
<tr>
<td>-Cos fi</td>
<td>0.00i ... 1.00i<br /> 0.00c ... 1.00c</td>
<td>0.01<br /> 0.01</td>
<td>±(5 % w.w. + 5 cyfr)<br /> ±(5 % w.w. + 5 cyfry)</td>
</tr>
<tr>
<td>-U</td>
<td>0.1 V ... 199.9 V<br /> 200 V ... 264 V</td>
<td>0.1<br /> 1 V</td>
<td>±(3 % w.w. + 10 cyfr)<br /> ±(3 % w.w.)</td>
</tr>
<tr>
<td>-I</td>
<td>0.00 A ... 16.00 A</td>
<td>0.01</td>
<td>±(3 % w.w. + 5 cyfr)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br><br>
DANE OGÓLNE<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Zasilanie</strong></td>
<td>110 V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kategoria przepięciowa</strong></td>
<td>CAT II / 300 V, CAT II / 600 V (DISCH1 / DISCH2, tylko)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Klasa ochrony</strong></td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Wyjście WN</strong></td>
<td>5 kV a.c. / 6 kV d.c., podwójna izolacja</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Komunikacja</strong></td>
<td>4 x RS232, 1 x USB, 1 x Ethernet, 1 x Bluetooth</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Wymiary</strong></td>
<td>43,5 cm x 29,2 cm x 15,5 cm</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Masa</strong></td>
<td>17 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
WYPOSAŻENIE
<br>
<ul>
<li>Końcówki pistoletowe WN z 2 m przewodem, 2 szt.</li>
<li>Przewody pomiarowe do ciągłości, 2.5 m, 2 szt.</li>
<li>Przewód pomiarowy do ciągłości, czerwony, 1.5 m, 1 szt.</li>
<li>Przewód pomiarowy do izolacji, czerwony, 2.5 m</li>
<li>Przewód pomiarowy do izolacji, czarny, 2.5 m</li>
<li>Krokodylek, czarny, 3 szt.</li>
<li>Krokodylek, czerwony, 2 szt.</li>
<li>Kabel do pomiaru czasu rozładowania</li>
<li>Kabel zasilający</li>
<li>Torba transportowa na akcesoria</li>
<li>Świadectwo wzorcowania</li>
<li>Przewód RS232</li>
<li>Przewód USB</li>
<li>Instrukcja obsługi</li>
<li>Program PC Metrel ES Manager</li>
</ul>Consultation and Quotations
Tomasz Witak
tomasz.witak@merazet.pl

tel. +48 61 8644 608
kom. +48 698 610 439


Enquiry form
The form will be sent to the person responsible for the product


Comments about the product


1
Contact
 
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J.Krauthofera 36,
60-203 Poznań

 

tel. +48 61 8644 600,

fax: +48 61 8651 933

 

e-mail: poczta@merazet.pl

 

catalogue Order

See our current product catalogues.

Newsletter