+48 61 864 46 00
 • Merazet
 • : Wielofunkcyjny miernik instalacji HT - MacroTest G3

  Wielofunkcyjny miernik instalacji HT - MacroTest G3


   


   

  Funkcje pomiarowe:

  • Test ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA
  • Pomiar rezystancji izolacji napięciami: 50V, 100V, 250V, 500V oraz 1000V DC
  • Badania wyłączników RCD: AC, A, B (300mA) / standardowych, selektywnych i ze zwłoką
  • Badania wyłączników RCD: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
  • Pomiar prądów upływu przekaźników RCD (opcjonalne cęgi  RCDX10 lub cęgi HT96U)
  • Pomiar impedancji pętli (Faza-Faza, Faza-Neutralny, Faza-PE) z obliczeniem spodziewanego prądu zwarcia
  • Pomiar impedancji pętli z wysoką rozdzielczością (z opcjonalną przystawką IMP57)
  • Weryfikacja skuteczności, zastosowanych w danym obwodzie, wyłączników MCB o charakterystykach B, C, D i K, bezpieczników typu gG i aM
  • Wybór przekroju, materiału przewodnika, ilość żył i rodzaju izolacji przewodów
  • Wybór czasu wyzwolenia badanego przyrządu ochronnego
  • Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu 
  • Pomiar rezystancji uziemienia metodą cęgową (opcjonalna przystawka cęowa T2100)
  • Pomiar pętli bez wyzwolenia RCD
  • Wskazanie kolejności faz
  • Pomiar parametrów środowiskowych (funkcja AUX): temperatury, wilgotności względnej i światła (opcja)


  1. Specyfikacja elektryczna

  Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr rozdzielczości) przy 23°C ± 5°C, <60%HR

   

  Napięcie (RCD, Pętla zwarcia, Kierunek wirowania faz)

  Zakres [V]

  Rozdzielczość [V]

  Dokładność

  15 ¸ 460

  1

  ±(3.0% odczytu + 2 cyfry)

   

  Częstotliwość

  Zakres [Hz]

  Rozdzielczość [Hz]

  Dokładność

  47.0 ¸ 63.6

  0.1

  ±(0.1% odczytu + 1 cyfra)

   

  Test ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych

  Zakres [W]

  Rozdzielczość [W]

  Dokładność (*)

  0.01 ¸ 19.99

  0.01

  ±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

  20.0 ¸ 99.9

  0.1

  (*) należy skalibrować kable w celu wyzerowania ich rezystancji

  • Prąd pomiarowy: > 200mA DC dla R£5W (z kalibracją) ; Rozdzielczość dla prądu DC:1mA
  • Napięcie jałowe: 4V £ V0 £ 12V

   

  Rezystancja izolacji (napięcie DC)

  Napięcie pomiarowe [V]

  Zakres [MW]

  Rozdzielczość [MW]

  Dokładność

  50

  0.01 ¸ 9.99

  0.01

  ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

  10.0 ¸ 49.9

  0.1

  50.0 ¸ 99.9

  0.1

  ±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

  100

  0.01 ¸ 9.99

  0.01

  ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

  10.0 ¸ 99.9

  0.1

  100.0 ¸ 199.9

  0.1

  ±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

  250

  0.01 ¸ 9.99

  0.01

  ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

  10.0 ¸ 99.9

  0.1

  100 ¸ 499

  1

  ±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

  500

  0.01 ¸ 9.99

  0.01

  ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

  10.0 ¸ 199.9

  0.1

  200 ¸ 499

  1

  500 ¸ 999

  1

  ±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

  1000

  0.01 ¸ 9.99

  0.01

  ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

  10.0 ¸ 199.9

  0.1

  200 ¸ 999

  1

  1000 ¸ 1999

  1

  ±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

  • Napięcie jałowe: nominalne napięcie pomiarowe –0% +10%
  • Prąd zwarciowy: <6.0mA przy 500V napięcia pomiarowego
  • Nominalny prąd pomiarowy: >1mA jeśli obciążenie= 1kW*Vn (Vn=50V, 100V, 250V, 500V, 1000V)
  • Zabezpieczenie: komunikat błędu wyświetlany na ekranie dla napięcia wejściowego >10V

   

  Impedancja pętli zwarcia (ZL-L, ZL-N, ZL-PE)

  Zakres [W]

  Rozdzielczość [W]

  Dokładność

  0.00 ¸ 199.9 mW (*)

  0.1 mW (*)

  ±(5.0% odczytu + 1mW) (*)

  200 ¸ 1999 mW (*)

  1 mW (*)

  0.01 ¸ 9.99 W

  0.01 W

  ±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

  10.0 ¸ 199.9 W

  0.1 W

  (*) Przy pomocy opcjonalnego IMP57

  • Maksymalny prąd pomiarowy: 5.81A (przy 265V); 10.10A (przy 457V)
  • Zakresy napięcia pomiarowego: 100¸265V (Linia-Neutralny) / 100¸460V (Linia-Linia); 50/60Hz ± 5%
  • Typ ochrony: MCB (B, C, D, K), Bezpiecznik (gG, aM)
  • Materiał izolacyjny: PVC, Guma butylowa, EPR, XLPE

  Test wyłączników różnicowoprądowych RCD

  Ogólna charakterystyka

  • Nominalny prąd wyzwalania: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
  • Typ RCD: AC, A, B / Ogólny, Selektywny i opóźniony
  • Napięcie Linia-PE: 100V ¸ 265V
  • Częstotliwość: 50/60Hz ± 5%

   

  Prąd wyzwalania RCD

  Typ RCD

  IDN

  Zakres IDN [mA]

  Rozdzielczość [mA]

  Dokładność IDN

  AC, A

  IDN £ 650mA

  (0.3 ¸ 1.1) IDN

  £ 0.1 IDN

  -0%, +(5.0% IDN)

   

  Zakres czasu wyzwalania RCD [ms] (Układ TT/TN)

   

  • Rozdzielczość: 1ms, Dokładność: ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

   

  Zakres czasu wyzwalania RCD [ms] (Układ IT)

   

  • Rozdzielczość: 1ms, Dokładność: ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

   

  RA – Impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania

  Ogólna charakterystyka

  • Napięcie pomiarowe: 100¸265V (Linia-PE), 50/60Hz ± 5%

   

  RA – Układy z przewodem neutralnym

  Zakres [W]

  Rozdzielczość [W]

  Dokładność

  0.01 ¸ 9.99

  0.01

  -0%, +(5.0% odczytu + 0.1W)

  10.0 ¸ 199.9

  0.1

  -0%, +(5.0% odczytu + 1W)

  200 ¸ 1999

  1

  -0%, +(5.0% odczytu + 3W)

  Prąd pomiarowy: ~10mA

   

  RA – Układy bez przewodu neutralnego

  Zakres [W]

  Rozdzielczość [W]

  Dokładność

  1 ¸ 1999

  1

  -0%, +(5.0% odczytu + 3 cyfry)

  Prąd pomiarowy: < ½ IDN ustawienie

   

  Napięcie dotykowe Ut

  Zakres [V]

  Rozdzielczość [V]

  Dokładność

  0 ¸ 2Utlim

  0.1

  -0%, +(5.0% odczytu + 3 cyfry)

  Utlim (Ul): 25V , 50V

   

  Rezystancja uziemienia / Rezystywność gruntu

  Ogólna charakterystyka

  Prąd pomiarowy: <10mA – 77.5Hz, Napięcie jałowe: < 20V rms

   

  Rezystancja uziemienia

  Zakres [W]

  Rozdzielczość [W]

  Dokładność (*)

  0.01 ¸ 9.99

  0.01

  ±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

  10.0 ¸ 99.9

  0.1

  100 ¸ 999

  1

  1.00k ¸ 49.99k

  0.01k

  (*) Należy dodać 5% do dokładności jeśli rezystancja sondy (Rs lub Rh) > 100 x Rmierzone

   

  Rezystywność gruntu

  Zakres [Wm]

  Rozdzielczość [Wm]

  Dokładność (*)

  0.06 ¸ 9.99

  0.01

  ±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

  10.0 ¸ 99.9

  0.1

  100 ¸ 999

  1

  1.00k ¸ 9.99k

  0.01k

  10.0k ¸ 99.9k

  0.1k

  100k ¸ 999k

  1k

  1.00M ¸ 3.14M

  0.01M

  (*) z odległością d=10m, Zakres odległości “d”: 1 ¸ 10m

   

  Prąd upływu (za pomocą opcjonalnego przetwornika cęgowego HT96U)

  Zakres [mA]

  Rozdzielczość [mA]

  Dokładność

  0.5 ¸ 999.9

  0.1

  ±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

   

  Parametry środowiskowe (funkcje AUX)

  Parametr

  Zakres

  Rozdzielczość

  Dokładność

  Temperatura [°C]

  -20°C ¸ 80°C

  0.1 °C

  ±(2.0% odczytu +2 cyfry)

  Temperatura [°F]

  -4°F ¸ 176°F

  0.1 °F

  Wilgotność względna [%HR]

  0 ¸ 100%HR

  0.1% UR

  Wyjściowe napięcie DC

  0.1mV ¸ 1.0V

  0.1mV

  Natężenie oświetlenia [Lux]

  0.001Lux ¸ 20.00 Lux (*)

  0.001 ¸ 0.02 Lux

  0.1 Lux ¸ 2000 Lux (*)

  0.1 ¸ 2 Lux

  1 Lux ¸ 20 kLux (*)

  1 ¸ 20 Lux

  (*) Dokładność sondy luksometrycznej HT53 jest zgodna z Klasą AA

  2. Specyfikacja ogólna

   

  Wyświetlacz i pamięć:

  • Cechy: Dotykowy, kolorowy graficzny ekran LCD, 320x240mm
  • Pamięć: 999 komórek, 3 poziomy znaczników
  • Komunikacja: Optyczny-USB

   

  Zasilanie:

  • Baterie: 6 x 1.2V(akumulatory) typ AA lub 6 x 1.5V typ AA

   

  Właściwości mechaniczne:

  • Wymiary (Dł. x Sz. x W.): 225 x 165 x 105mm
  • Waga (z bateriami): około 1.2kg

   

  Warunki środowiskowe:

  • Temperatura odniesienia: 23°C ± 5°C
  • Temperatura pracy: 0° ¸ 40°C
  • Dozwolona wilgotność względna: < 80% HR
  • Temperatura przechowywania: -10 ¸ 60°C
  • Wilgotność przechowywania: < 80% HR

   

  Test sprawdza zgodność z normami:

  • Test ciągłości prądem 200mA: IEC/EN61557-4
  • Rezystancja izolacji: IEC/EN61557-2
  • Rezystancja uziemienia: IEC/EN61557-5
  • Impedancja pętli zwarcia: IEC/EN61557-3
  • Test RCD: IEC/EN61557-6
  • Kolejność wirowania faz: IEC/EN61557-7

   

  Ogólne normy:

  • Bezpieczeństwo przyrządów pomiarowych: IEC/EN61010-1 + A2(1997)
  • Norma produktowa: IEC/EN61557-1,2,3,4,5,6,7
  • Izolacja: podwójna izolacja
  • Stopień zanieczyszczenia: 2
  • Kategoria przepięciowa: CAT III 240V~ (do ziemi), max 415V pomiędzy wejściami
  • Maks. Wysokość pracy: 2000m
  • EMC: EN61326-1 (1998) + A1 (1999)

   

   

  Przyrząd ten jest zgodny z wymaganiami Niskonapięciowej Dyrektywy europejskiej 2006/95/EEC (LVD) oraz EMC 2004/108/EEC

  Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia

  Krzysztof Tomaszewski
  krzysztof.tomaszewski @merazet.pl

  tel. +48 618 644 630
  kom. +48 883 319 116

  Tomasz Witak
  tomasz.witak@merazet.pl

  tel. +48 61 8644 608
  kom. +48 698 610 439

  1