8 AM - 4 PM   +48 61 864 46 00
You are here: Merazet > Electrical Equipment > Photovoltaic instalation testers > Wielofunkcyjny tester do weryfikacji charakterystyk modułów oraz łańcuchów fotoogniw HT - I-V 400

Wielofunkcyjny tester do weryfikacji charakterystyk modułów oraz łańcuchów fotoogniw HT - I-V 400Wielofunkcyjny tester do weryfikacji charakterystyk modułów oraz łańcuchów fotoogniw HT - I-V 400

Producer: HT Italia


Description

I-V400

I-V 400 jest idealnym rozwiązaniem dla konserwacji systemów fotowoltaicznych. Z I-V400, szukanie ewentualnych awarii i problemów w systemach jest niewiarygodnie szybkie, sprawne i intuicyjne. I-V400 dokonuje pomiarów charakterystyk I-V i głównych parametrów zarówno pojedynczych modułów, jak i łańcuchów modułów. Przyrząd mierzy, oprócz charakterystyki I-V testowanego urządzenia również wartości jego temperatury i napromieniowania. Uzyskane dane są przetwarzane w celu ekstrapolacji charakterystyki IV w standardowych warunkach testowych (STC), aby przystąpić do porównania wyników z danymi nominalnymi deklarowanymi przez producenta modułu, stąd można natychmiastowo ustalić czy testowany moduł / łańcuch modułów spełnia charakterystykę podaną przez producenta. Prąd wyjściowy i napięcie z modułu lub łańcucha modułów są mierzone metodą „4-końcową” (4-terminal metod) pozwalającą na wydłużenie przewodów pomiarowych bez konieczności kompensacji ich oporności, a co za tym idzie – otrzymane wyniki pomiarów są precyzyjne. W pamięci wewnętrznej I-V400 zarządza bazą danych modułów fotowoltaicznych, która może być aktualizowana w dowolnym momencie zarówno przez oprogramowanie, jak i bezpośrednio na urządzeniu. Wraz z pomiarem charakterystyki I-V i jej ekstrapolacją w standardowych warunkach testowych (STC), I-V400 porównuje uzyskane wartości z wartościami deklarowanymi przez producenta dostarczając natychmiast wynik testu OK / NO. Operator nie musi wykonywać żadnych obliczeń, ani trudnych operacji. Urządzenie realizuje operację porównania szybko i w sposób automatyczny.

Funkcje

 • Pomiar napięcia wyjściowego z modułu/łańcucha aż do 1000V DC
 • Pomiar prądu wyjściowego z modułu/łańcucha aż do 10A DC
 • Pomiar natężenia promieniowania słonecznego [W/m2] z komórką odniesienia
 • Automatyczny lub za pomocą czujnika PT1000 pomiar temperatury
 • Pomiar wyjściowej i nominalnej mocy DC z modułu / łańcucha
 • Liczbowe i graficzne wyświetlanie charakterystyki I-V
 • Pomiary rezystancji serii modułów fotowoltaicznych
 • Inklinometr mechaniczny do pomiaru kąta padania promieniowania słonecznego
 • Metoda pomiarowa „4-terminal”
 • Porównanie z warunkami standardowymi (STC 1000 W/m2, 25C)
 • Ocena wyniku badania: OK / NO
 • Zarządzanie aż do 30stoma modułami w wewnętrznej bazie danych
 • Wewnętrzna pamięć do zapisu danych
 • Przywoływanie wyników na wyświetlaczu
 • Port optyczny/USB do komunikacji z PC
 • Pomoc on line na ekranie


Specification

1. SPECYFIKACJA OGÓLNA MIERNIKA I-V 400

 

HT ITALIA powiększa zakres produktów dla systemów fotowoltaicznych wprowadzając I-V 400

 

Przyrząd pozwala na pomiary “w polu” krzywej I-V, jak i głównych parametrów pojedynczego modułu, czy też całego systemu fotowoltaicznego aż do maksumum 1000V i 10A

 

Uzyskane dane są następnie opracowane i przekazane do warunków odniesienia (STC) w celu porównania ich z danymi znamionowymi określonymi przez producenta tych modułów. Porównanie między danymi określonymi i wykrytymi pozwala na natychmiastowe określenie, czy łańcuch lub moduł spełnia parametry zadeklarowane przez producenta

 

Przyrząd pozwala przeprowadzać szybkie testy (IVCK) mierzące napięcie otwartego obwodu Voc i prąd zwartego obwodu Isc na wyjściu łańcucha/modułu fotowoltaicznego również bez warunków natężenia promieniowania.

 

I-V 400 zarządza wewnętrzną bazą danych najczęstszych modułów fotowoltaicznych. Taka baza danych może być w dowolnej chwili zaktualizowana przez użytkownika zarówno przez oproramowanie do zarządzania i bezpośrednio przez interfejs przyrządu.

 

 

 

2.  SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Dokładność jest obliczana jako ± [% odczyty + (liczba cyfr) x rozdzielczość] przy 23°C ± 5°C, <80%HR

 

Napięcie VDC @ OPC

Zakres (V) (***)

Rozdzielczość (V)

Dokładność

5.0 ¸ 999.9

0.1

±(1.0%rdg+2dgt)

(***) krzywa I-V oraz pomiary Rs rozpocząć od VDC > 15V a dokładność jest zdefiniowana dla VDC > 20V

 

 

Prąd IDC @ OPC

Zakres (A)

Rozdzielczość (A)

Dokładność

0.10 ¸ 10.00

0.01

±(1.0%rdg+2dgt)

 

 

Maksymalna moc @ OPC (Vmpp >30V, Impp >2A)

Zakres (W) (*, **)

Rozdzielczość (W)

Dokładność

50 ¸ 9999

1

±(1.0%rdg+6dgt)

Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy

(*) Maksymalna mierzalna wartość mocy musi zawierać wartość FF (~  0.7) à Pmax =  1000V x 10A x 0.7 = 7000W

(**) Test jest przerywany i wiadomość “Thermal instability” (niestabilność termiczna) pojawia się, jeżeli przyrząd wykryje napięcie > 700V prąd I >3A,  I > - 0.038*V + 37.24 - 0.5

 

Napięcie VDC (@ STC and OPC), IVCK

Zakres (V) (***)

Rozdzielczość (V)

Dokładność (*,**)

5.0 ¸ 999.9

0.1

±(4.0%rdg+2dgt)

 

 

Prąd IDC (@ STC and OPC), IVCK

Zakres (A)

Rozdzielczość (A)

Dokładność (**)

0.10 ¸ 10.00

0.01

±(4.0%rdg+2dgt)

 

 

Maksymalna moc @ STC (Vmpp >30V, Impp >2A)

Zakres (W) (*, **)

Rozdzielczość (W)

Globalna dokładność (**)

50 ¸ 9999

1

±(5.0%rdg+1dgt)

Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy

(*) Pomiary zaczynają się od VDC > 15V a dokładność jest zdefiniowana dla VDC > 20V

(**) Warunki testu:

Ø  Warunek testu: Stałe natężenie promieniowania.³700W/m2 , widmo AM 1.5, padanie  vs prostopad. £ ± 25°, Temperatura komórek  [15..65°C]

Ø  Globalna dokładność zawiera wpływ sensora i jego obwodu pomiarowego

 

Natężenie promieniowania

Zakres (mV)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

1.0 ¸ 100.0

0.1

±(1.0%rdg+5dgt)

 

 

Temperatura modułu (próbnik PT1000)

Zakres (°C)

Rozdzielczość (°C)

Dokładność

-20.0 ¸ 100.0

0.1

±(1.0%rdg+1°C)

 

 

 

 

3. SPECYFIKACJA OGÓLNA

 

WYŚWIETLACZ I PAMIĘĆ:

Cechy:                                                        128x128pxl LCD z podświetlaniem

Pojemność pamięci:                                    256kB

Zapisane dane:                                           249 krzywych (test krzywej I-V), 999 IVCK

 

ZASILANIE:

Wewnętrzne zasilanie SOLAR I-V:                 6x1.5V baterie alkaliczne typu LR6, AA, AM3, MN 1500

Autonomia SOLAR I-V:                                > 249 krzywych (test krzywej I-V), 999 IVCK test

                                                                  szacunkowo 120 hours (test wydajności)

Zasilanie SOLAR-02:                                    4x1.5V baterie alkaliczne typu AAA LR03

Maksymalny czas rejestracji SOLAR-02 (@ IP=5s):        szacunkowo 1.5h

 

INTERFEJS WYJŚCIOWY

Port komunikacji z PC:                                optyczny/USB

Interfejs z SOLAR-02 :                                 komunikacja bezprzewodowa RF (maksymalny dystans 1m)

 

CECHY MECHANICZNE

Wymiary (D x S x W):                                  235 x 165 x 75mm

Waga (z bateriami):                                      1.2kg

 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE:

Temperatura odniesienia:                             23°C ± 5°C

Temperatura pracy:                                      0° ¸ 40°C

Wilgotność pracy:                                       <80%HR

Temperatura przechowywania (bez baterii):    -10 ¸ 60°C

Wilgotność przechowywania:                       <80%HR

 

NORMY:

Bezpieczeństwo:                                         IEC/EN61010-1

Bezpieczeństwo akcesoriów pomiarowych:   IEC/EN61010-031

Pomiary krzywej I-V:                                    IEC/EN60891 (test krzywej I-V)

                                                                  IEC/EN60904-5 (pomiar temperatury)

Izolacja:                                                      podwójna izolacja

Stopień zanieczyszczenia:                            2

Kategoria przepięcia:                                   CAT II 1000V DC, CAT III 300V AC do uziemienia

                                                                  Max 1000V na wejściach P1, P2, C1, c2

Maksymalna wysokość użycia:                    2000m

 

 

Ten przyrząd spełnia wymagania dyrektyw 2006/95/EEC (LVD) and EMC 2004/108/EEC

 Additional information

Wyposażenie standardowe

 • KITGSC4 : Zestaw czterech kabli + czterech zacisków typu „krokodyl”
 • KITPVMC3 : Zestaw dwóch adapterów MC3
 • KITPVMC4 : Zestaw dwóch adapterów MC4
 • HT304N : Komórka odniesienia dla pomiarów promieniowania
 • M304 : Inklinometr mechaniczny
 • TOPVIEW2006 : Oprogramowanie Windows + kabel optyczny/USB C2006
 • BORSA2051 : Miękka torba
 • Certyfikat kalibracji ISO9000
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

 • PT300N : PT1000 dla pomiaru temperatury komórki
 • SOLAR-02 : Zdalna jednostka do pomiarów natężenia promieniowania / temperatury
 • SP-0400 : Zestaw pasków do noszenia miernika na szyi
 • KITPVEXT25M : Zestaw dwóch kabli „banan” 4mm, Zielone/Czarne, długość 25m
 • VA400 : Sztywna torba

Consultation and Quotations
Krzysztof Tomaszewski
krzysztof.tomaszewski @merazet.pl

tel. +48 618 644 630
kom. +48 883 319 116

Tomasz Witak
tomasz.witak@merazet.pl

tel. +48 61 8644 608
kom. +48 698 610 439


Enquiry form
The form will be sent to the person responsible for the product


Comments about the product


1
Contact
 
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J.Krauthofera 36,
60-203 Poznań

 

tel. +48 61 8644 600,

fax: +48 61 8651 933

 

e-mail: poczta@merazet.pl

 

catalogue Order

See our current product catalogues.

Newsletter