» Darmowy IPad z kamerą termowizyjną FLUKE

Darmowy IPad z kamerą termowizyjną FLUKE

0

 

Kup kamerę termowizyjną FLUKE do końca roku i odbierz swój prezent.

KUP KAMERĘ Ti200/300/400, W PREZENCIE OTRZYMASZ TABLET IPAD AIR

KUP KAMERĘ Ti105/110/125, W PREZENCIE OTRZYMASZ TABLET IPAD MINI

Zasady promocji

 •  Faktura od dystrybutora Fluke stanowi dowód zakupu. Aby otrzymać darmowy upominek, faktura na zakup Fluke Ti105/110/125/200/300 lub 400 musi być datowana na okres od 01.09.2014 do 31.12.2014. 
 • Zgłoszenie należy wysłać do 15.02.2015. Zgłoszenia po tym terminie zostaną odrzucone. 
 • Zgłoszenia muszą być kompletne. Musi być do nich dołączona kopia (skan) faktury, która będzie stanowiła dowód zakupu. 
 • Doręczenie nagrody może potrwać do 8 tygodni od dnia zatwierdzenia zgłoszenia przez firmę Fluke. Jeśli firma Fluke postanowi, że Twoje zgłoszenie nie spełnia warunków, przesłana zostanie do Ciebie odpowiednia informacja. 
 • Ta promocja obowiązuje wyłącznie w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. Nie obowiązuje zaś tam, gdzie jest zakazana, opodatkowana lub w inny sposób ograniczona. 
 • Jeśli osoba biorąca udział w promocji nie otrzyma upominku, musi o tym poinformować firmę Fluke do dnia 10.04.2015. W przeciwnym wypadku prawo do otrzymania upominku zostanie anulowane zgodnie z uznaniem firmy Fluke 
 • Darmowego urządzenia iPad/iPad mini nie można spieniężyć. 
 • Na jedną zakupioną i zarejestrowaną kamerę przypada jeden upominek. 
 • Oferta nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, promocjami ani umowami. 
 • Firma Fluke zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej promocji bez zawiadomienia. 
 • Aby wziąć udział w programie, należy mieć ukończone 18 lat. 
 • Dystrybutorzy, dealerzy, przedstawiciele, hurtownicy oraz pracownicy firmy Fluke nie mogą brać udziału w promocji. 
 • Tablety iPad i iPad mini nie są legalnie dostępne dla następujących osób: pracowników rządów, władz oraz międzynarodowych organizacji publicznych, osób działających oficjalnie w imieniu rządów, władz oraz międzynarodowych organizacji publicznych, pracowników firm stanowiących własność lub kontrolowanych przez państwo, osób wspierających partie polityczne, członków oraz kandydatów takich partii. 
 • Użytkownik końcowy potwierdza, że rozumie, że przyrządy firmy Fluke są kupowane w imieniu pracodawcy i zgadza się niezwłocznie dostarczyć przyznane w ramach niniejszej promocji upominki temu pracodwacy. Użytkownicy wyrażają zgodę na to, by na żądanie przedstawić dowód dostarczenia upominku pracodwacy, oraz na postępowanie zgodne z przepisami dot. przyjmowania prezentów obowiązującymi w ich firmie. 
 • Odbiorca jest odpowiedzialny za opłacanie wszystkich podatków pracowniczych oraz powiązanych. 

Informacji o promocji udzielają:

Daniel Rowecki

email daniel.rowecki@merazet.pl

tel. +48 61 8644 695

Tomasz Witak

email tomasz.witak@merazet.pl

tel. +48 61 8644 608