» Merazet prezentuje nowe logo, wkrótce nowe katalogi

Merazet prezentuje nowe logo, wkrótce nowe katalogi

0

Merazet działa na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej od 1952 roku, dostarczając specjalistyczny sprzęt na potrzeby różnych gałęzi przemysłu, uczelni, instytutów badawczych oraz odbiorców indywidualnych.

W 2010 roku nastąpiło, istotne dla rozwoju firmy, wydarzenie – większościowy pakiet akcji objął prywatny inwestor. Merazet, jeden z najbardziej zaufanych i doświadczonych dostawców na rynku, w ciągu ostatnich lat przekształcił się w organizację nowoczesną, efektywnie zarządzaną i nastawioną na zaspokajanie potrzeb klientów. Odświeżenie identyfikacji wizualnej ma podkreślić te zmiany.

Logotyp Merazet, zaprojektowany jako element nowego systemu identyfikacji wizualnej firmy,  nawiązuje do znaków, które funkcjonowały od lat 70-tych. Jest jednak prostszy i znacznie bardziej czytelny. Na prostotę i czytelność postawiono projektując również inne materiały informacyjne i reklamowe firmy. Katalogi i foldery mają umożliwiać łatwy i szybki dostęp do treści. Cel osiągnięto zwiększając przejrzystość i atrakcyjność layoutu oraz kładąc nacisk na wyeksponowanie najważniejszych informacji.

Nowe logo i linia graficzna będą sukcesywnie wprowadzane na drukach oraz wszystkich wykorzystywanych nośnikach. Stare logo będzie można jeszcze zobaczyć w niektórych materiałach informacyjno-reklamowych do wyczerpania zapasów.