Produkty

Miernik grubości powłok proszkowych PosiTest PC Powder Checker, DeFelsko
Miernik grubości powłok proszkowych PosiTest PC, DeFelsko

Miernik do pomiaru grubości warstwy proszkowej przed polimeryzacją.

DANE TECHNICZNE
– Zasada działania: ultradźwiękowa
– Zakres pomiaru: 20…100 µm
– Rozdzielczość: 1 µm
– Dokładność: ± 5 µm
– Czas pomiaru: 1…3 s
– Odległość pomiarowa: 19 mm
– Ustawienie sondy: prostopadłe
– Obszar pomiaru: 2 mm
– Zasilanie: 4 baterie AAA

Czytaj dalej
Miernik do bezkontaktowego pomiaru grubości powłok coatmaster Flex

Miernik do pomiaru grubości warstwy proszkowej przed i po polimeryzacji oraz powłok mokrych przed i po wyschnięciu.

  • Zasada działania: fototermiczna
  • Zakres pomiaru: 10…500 µm
  • Rozdzielczość: 1 µm
  • Odchylenie standardowe: <2%
  • Czas pomiaru: 250 ms
  • Odległość pomiarowa: 2 – 15 cm
  • Ustawienie sondy: dopuszczalne odchylenie od prostopadłości ± 70°
  • Obszar pomiaru: ok. 2 mm2 z 75 mm
  • Zasilanie: do 800 pomiarów dla akumulatora 4 Ah
Czytaj dalej
Miernik powłok proszkowych TQC PowderTAG

Miernik do pomiaru grubości warstwy proszkowej przed i po polimeryzacji.

DANE TECHNICZNE
– Zasada działania: fototermiczna
– Zakres pomiaru: 50…300 µm
– Rozdzielczość: 1 µm
– Dokładność: ± 3 %
– Czas pomiaru: 64…1024 ms
– Odległość pomiarowa: ok. 35 mm
– Ustawienie sondy: dopuszczalne odchylenie od prostopadłości
– Obszar pomiaru: śred. 1 mm
– Zasilanie: 10 godzin pracy ciągłej dla akumulatora

Czytaj dalej