Analizatory gazu i układy przygotowania próby gazu

Wiele analizatorów gazu, w szczególności metody IR, NDIR, paramagnetyczna itp. wymaga odpowiedniego oczyszczenia i osuszenia gazu mierzonego zanim znajdzie się on w komorze pomiarowej. Systemy analizy oferują takie niezawodne przygotowanie analizowanego gazu. Przygotowanie gazu zależne jest od aplikacji w jakiej ma pracować przygotowywany system analizy.

Składa się on zasadniczo z sondy do poboru gazu, pompy mierzonego gazu, odpowiednich filtrów i chłodnicy gazu z odprowadzeniem kondensatu. Ważnym elementem jest również czujnik wilgoci gazu, który kontroluje czy gaz został odpowiednio osuszony przed podaniem do analizatora. Dla kontroli przepływu stosowane są odpowiednie rotametry, które regulują i stabilizują przepływ mierzonego gazu. Ostatnim elementem takiego układu jest analizator gazu. Technika pomiaru zależy zawsze od mierzonego gazu, ilości składników mierzonych itp.

Istnieją oczywiście również techniki analityczne, które nie wymagają układu przygotowania gazu. Należy do nich np. cela cyrkonowa, która stosowana jest z dużym powodzeniem w analizatorach insitu do pomiaru tlenu, np. w spalinach. Pomiar taki pozwala na efektywne spalanie paliw, szczególnie stałych i obniżenie emisji CO2.

Produkty

Analizator spalin testo 330-1 LL, testo 330-2LL

Nowy analizator spalin testo 33 LL umożliwia graficzną wizualizację pomiarów:komunikaty objaśniajace, proste do interpretacji symbole i kolorowe znaczniki umozliwiaja natychmiastową interpretacje uzyskanychwyników pomiarowych .Głównym elementem nowego sposobu przetwarzania i graficznej … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Chromatograf składu gazu ziemnego NGC 8206

Detektor: TCD; Zasilanie: 12 V DC czterostrumieniowy mierzone i wyliczane wielkości: skład gazu C1 do C6+, azot, dwutlenek węgla; gęstość względna, ciepło spalania, wartość opałowa, liczba Wobbego, węglowodorowy punkt rosy, … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Filtr ogrzewany AHF – 22

W analizie gazów szczególnie potrzebne są zwarte, proste w obsłudze filtry. Wymaganie to trudno jest spełnić jeśli strumień gazu musi być ogrzewany, z jednej strony powinna być zagwarantowana dostępność do … Czytaj więcej

Czytaj dalej
PCS.base Przenośny kondycjoner gazu

W stosowanej w kontroli emisji analizie gazów oprócz zainstalowanych stacjonarnych systemów analitycznych wykorzystywane są również metody przenośne. Indywidualne zadanie pomiarowe określa przy tym zakres potrzebnych przyrządów do poboru i analizy. … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Pompy gazu Buehler Technologies

W analityce gazowej tłoczenie analizowanych gazów stawia szczególnie wysokie wymagania pompom gazu mierzonego. Wymagania te tworzy skład gazu – często składniki bardzo agresywnie działające na materiały – a częściej spotykane … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Rotametr SM- 6 / SM – 6 – V

Cechujące się wysoką odpornością na korozję rotametry szeregu SM nadają się do pomiaru przepływu mediów gazowych i ciekłych. W rotametrach SM-6-V przy pomocy wbudowanego zaworu iglicowego wielkość przepływu może być … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Sondy do poboru gazu szeregu GAS 222 – przegląd

Szczególnie duże znaczenie w systemach przygotowania gazu mają sondy poboru, ponieważ znajdują się na połączeniu procesu i analizy. Wykonana została dla wiązki parametrów, które postawiły konstrukcji bardzo twarde wymagania. Seria … Czytaj więcej

Czytaj dalej
TC-MINI – Chłodnica gazu z elementem Peltiera

Chłodnica Peltiera z 1 wymiennikiem ciepła Wersja dla wysokich temperatur otoczenia Moc znamionowa 55 kJ/h (przy wyjściowym punkcie rosy 5 °C) Napięcie zasilania 24 V DC Wskaźnik stanu i wyjścia Analogowe wyjście sygnału Wymiennik … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Zawory iglicowe NTV – 3

W pomiarowych i regulacyjnych układach, przy zastosowaniu zarówno techniki analitycznej jak i laboratoryjnej, do dokładnej regulacji niezbędne są zawory iglicowe z PTFE. Zawór iglicowy przewidziany jest do regulacji przepływu mediów … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BA 2000 – cyrkonowy analizator tlenu w spalinach

  Szybki czas odpowiedzi Wymiana filtra bez narzędzi Łatwe użycie Temperatury spalin do 1600oC Cela pomiarowa ZrO2 o długiej żywotności Wyświetlacz z wskazaniami O2 Sygnał wyjściowy 4-20 mA Temperatura otoczenia … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BA 4S Analizator tlenu i CO2

BA 4S to wysokowydajny analizator gazu O2 i CO2 o najwyższej niezawodności. Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze oraz pojedynczej lub podwójnej funkcji pomiaru O2 / CO2, BA 4S jest idealny … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Chromatograf THT w gazie ziemnym ODOR online

Chromatograf ODOR online służy do oznaczania w sposób ciągły THT, H2S lub Mercaptanu w gazie ziemnym. Urządzenie spełnia normę DIN 51855/7 oraz ISO 19739 (ISO 6326 T2). Chromatograf współpracuje z … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Filtr koalescencyjny K – AGF – PV – 30 – A

W systemach przygotowania gazu techniki analitycznej często wymagane jest oddzielenie aerozoli z strumienia gazu. Odnosi się to do zawieszonych kropli cieczy (aerozoli), które oddzielone zostają w specjalnie zbudowanej matrycy filtra. … Czytaj więcej

Czytaj dalej
PCS.smart – Przenośny kondycjoner gazu (następca TGAK 3)

Przeprowadzenie dokładnej i pewnej analizy gazu w zmieniających się miejscach stosowania wymaga małego, zwartego systemu kondycjonowania gazu. Do tego celu została przygotowana stabilna walizka chroniąca pełny system przygotowania gazu. W … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Pompa gazu mierzonego P1.1

W analizie przesyłanie analizowanego gazu szczególnie wysokie wymagania stawia się pompom gazu mierzonego. Wymagania te wynikają z składu gazu – często komponenty bardzo agresywne dla materiałów – częściej występujący spadek … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Sonda do poboru gazu GAS 222.10

Nie ogrzewana sonda z filtrem wyjściowym do montażu w pomieszczeniach Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90o Dla środowiska zapylonego do 2g/m3, dla gazów nie kondensujących się Sonda … Czytaj więcej

Czytaj dalej
TC-Standard – Chłodnica gazu z elementem Peltiera

Kompaktowa budowa: wstępnie zmontowana i gotowa do podłączenia Niskie koszty utrzymania dzięki dobrej dostępności Jedna lub dwie drogi gazu Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej, szkła Duran lub PVDF Nastawiany wyjściowy … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Wzmacniacz separacyjny do rotametrów

Do sterowania wyłącznikiem wartości granicznych rotametrów SM-6 do wyboru są różne wzmacniacze separacyjne. Jednokanałowy wzmacniacz separacyjny KFD/KFA dla iskrobezpiecznego obwodu prądu sterującego z wyjściem sygnałowym (Wechsler), kontrolą przerwania kabla, 3 … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Zawory wielodrogowe GKH z PFA oraz PVDF

Zawory wielodrogowe stosowane są do przełączania strumienia gazu analizowanego, kalibracyjnego w procesach lub analizatorach laboratoryjnych. Otwory przelotowe w korpusie zaworu służą do mocowania na płytach. dla gazów korozyjnych wiele form … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Analizator THT w gazie ziemnym ODOR easy

Axel Semrau® oznacza kontynuację i innowacyjność w kontroli nawonienia. ODOR easy jest konsekwentną kontynuacją tej filozofii. W rozwoju dużo uwagi poświęcono kontroli oszczędzania energii. Dlatego urządzenie nie posiada wyświetlacza i … Czytaj więcej

Czytaj dalej