Analizatory gazu i układy przygotowania próby gazu

Wiele analizatorów gazu, w szczególności metody IR, NDIR, paramagnetyczna itp. wymaga odpowiedniego oczyszczenia i osuszenia gazu mierzonego zanim znajdzie się on w komorze pomiarowej. Systemy analizy oferują takie niezawodne przygotowanie analizowanego gazu. Przygotowanie gazu zależne jest od aplikacji w jakiej ma pracować przygotowywany system analizy.

Składa się on zasadniczo z sondy do poboru gazu, pompy mierzonego gazu, odpowiednich filtrów i chłodnicy gazu z odprowadzeniem kondensatu. Ważnym elementem jest również czujnik wilgoci gazu, który kontroluje czy gaz został odpowiednio osuszony przed podaniem do analizatora. Dla kontroli przepływu stosowane są odpowiednie rotametry, które regulują i stabilizują przepływ mierzonego gazu. Ostatnim elementem takiego układu jest analizator gazu. Technika pomiaru zależy zawsze od mierzonego gazu, ilości składników mierzonych itp.

Istnieją oczywiście również techniki analityczne, które nie wymagają układu przygotowania gazu. Należy do nich np. cela cyrkonowa, która stosowana jest z dużym powodzeniem w analizatorach insitu do pomiaru tlenu, np. w spalinach. Pomiar taki pozwala na efektywne spalanie paliw, szczególnie stałych i obniżenie emisji CO2.

Produkty