Produkty

BA 2000 – cyrkonowy analizator tlenu w spalinach

BA 2000 – cyrkonowy analizator tlenu w spalinach Analizator tlenu w spalinach BA 2000 został specjalnie opracowany do zastosowania w specyficznych procesach spalania, w których mogą się wahać wymagania dotyczące … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BA 6000 O2 Paramagnetyczny analizator do mierzenia tlenu

Analizator gazu BA 6000 – O2 bazuje na paramagnetycznej metodzie zmiany ciśnienia i stosowany jest do pomiaru tlenu w mieszaninach gazu. Użycie analizatora może następować tylko w obszarach nie zagrożonych … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BA 3500 Wielokanałowy analizator gazów

BA 3500 jest centralną jednostka sterującą , która może się komunikować z max. 3 modułami pomiarowymi. Moduły pomiarowe mogą być wyposażone w różne cele pomiarowe, tak że np. tlen może … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BA 5000 Analizatory gazu NDIR dla gazów absorbujących promieniowanie podczerwone, tlenu i H2S

Analizator gazu BA 5000 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru koncentracji gazów takich jak np. CO, CO2 , NO, SO2 ,CH4. Analizatorem mogą być mierzone jednocześnie trzy składniki absorbujące promieniowanie podczerwone i … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BA 6000-IR Analizator NDIR w wykonaniu jedno- i dwukanałowym

Analizatory gazów BA 6000-IR pracują na zasadzie symetrycznego podwójnego strumienia NDIR i selektywnie mierzą gazy, których pasma absorpcji leżą w zakresie długości fali podczerwieni od 2 do 9µm, jak np. … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BUNOx 2+ – Konwerter NO/NOx

W epoce rosnącej industrializacji coraz większe znaczenie otrzymuje kontrola czystości powietrza. szczególne znaczenie ma nadzorowanie tlenków azotu (NOx =  NO2 + NO), które odpowiedzialne są za tworzenie się płożącego ozonu … Czytaj więcej

Czytaj dalej