Produkty

BF80/10 przekaźnik Buchholza

Przekaźnik Buchholza jest przekaźnikiem ochronnym do transformatorów izolowanych olejem względnie chłodzonych cieczą, wyposażonych w zbiornik wyrównawczy.Zadaniem jego jest sygnalizacja albo wyłączenie chronionego aparatu, po zaistnieniu niżej wymienionych usterek: zwarcie pomiędzy … Czytaj więcej

Czytaj dalej
GA11 Przenośny analizator gazu SF6

GA11 jest przenośnym, walizkowym analizator gazu SF6 pozwalającym sprawdzić % zawartość właściwego gazu, a także zmierzyć zawartość produktów dekompozycji (dostępne opcje pomiaru następujących substancji: SO2, HF, H2S, CO). Dzięki wygodnej … Czytaj więcej

Czytaj dalej
GIR-10 Detektor gazu SF6

Detektor gazu GIR-10 jest przenośnym urządzeniem pozwalającym wykryć i zlokalizować wyciek gazu SF6 oparty o technologię podczerwieni. Konstrukcja reaguje tylko na weryfikowany gaz, pozostając nie wrażliwą na wilgoć czy typowe … Czytaj więcej

Czytaj dalej
NM przekaźnik Buchholza

Przekaźnik łącznie z podłączeniami elektrycznymi. montowany jest na w sposób analogiczny jak w przypadku przekaźników w wykonaniu tradycyjnym. Funkcje górnego i dolnego układu pomiarowego jak i klapy piętrzącej pozostają zachowane … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BG25 przekaźnik Buchholza

Przekaźnik Buchholza jest przekaźnikiem ochronnym do transformatorów izolowanych olejem względnie chłodzonych cieczą, wyposażonych w zbiornik wyrównawczy. Zadaniem jego jest sygnalizacja albo wyłączenie chronionego aparatu, po zaistnieniu niżej wymienionych usterek: zwarcie … Czytaj więcej

Czytaj dalej
GDI-100 Wskaźnik gęstości gazu SF6

Wskaźnik gęstości gazu jest podstawowym instrumentem kontrolnym pozwalającym stwierdzić ubytek gazu SF­6 w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Dzięki kompensacji temperaturowej, wskazania są zawsze w odniesieniu dla temperatury wartości 20 °C, … Czytaj więcej

Czytaj dalej
GDM-100 Monitoring gęstości gazu SF6

Wskaźnik GDM-100, oprócz podawania bieżącej gęstości gazu, ma dodatkowe styki, pozwalające na sygnalizację, wzrostu lub spadku ciśnienia (w zależności od zamówionej opcji), co pozwala na podłączenie alarmu, dającego od rauz … Czytaj więcej

Czytaj dalej
GDHT-20 Przetwornik w wyjściem MODBUS

Przetwornik GDHT za pomocą wieloczujnkowego systemu umożliwia pełny monitoring urządzeń z gazem SF6, zapewniając pomiar ciśnienia, temperatury oraz wilgotności, tym samym umożliwia zapobieganie awariom. Wszystkie pomiary są przekazywany do systemu … Czytaj więcej

Czytaj dalej
ZG1.2 urządzenie pomocnicze do pobierania próbek gazu i oleju

Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2 służy do pobierania gazów zbierających się w przekaźniku Buchholza. Przy pomocy tego przyrządu można pobierać gaz na wygodniej dla obsługi wysokości, bez konieczności wchodzenia … Czytaj więcej

Czytaj dalej
ZG3.1. Tester gazu trasformtora

Tester gazu transformatora ZG 3.1 jest to urządzenie służące do kontroli gazów zbierających się w przekaźniku Buchholza, powstających w oleju transformatora w wyniku szkodliwych zjawisk eksploatacyjnych. Skład chemiczny tego gazu … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BGT3 Tester gazu Buchholza

Tester BGT3 przeznaczony jest do badania gazów zbierających się w przekaźniku Buchholza, a powstających w transformatorze podczas zachodzących nim niepożądanych i szkodliwych zjawisk. Urządzenie określa ilość wodoru w badanym gazie … Czytaj więcej

Czytaj dalej
BGS Strzykawka do pobierania próbek gazu transformtora

Przyrząd BGS (Buchholz Gas Sampler) to automatyczna pipeta do pobierania próbek gazu olejowego transformatora przeznaczonego do laboratoryjnej analizy chromatograficznej. Jakkolwiek analiza chromatograficzna DGA jest metodą dającą dużą wiedzę na temat … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Strzykawka szklana do pobierania próbek oleju i gazu

Strzykawka umożliwia pobór próbek gazu i oleju z przekaźnika Buchholza lub z urządzenia do pobierania gazu ZG 1.2. Zestaw zawiera strzykawkę, niezbędne wężyki, zaworki i pudełko zabezpieczające strzykawkę w transporcie. … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Zawór blokujący ZG 4.1

Zawór blokujący zapewnia zabezpieczenie gazu testowego przed dostawaniem się do niego cieczy izolacyjnych (oleju). Zasysany olej gromadzony jest w szklanym cylindrze.

Czytaj dalej
Pompka testowa ZG 5.1 i ZG 5.2 do przekaźników Buchholz

Pompy testowe ZG 5.1. (uruchamiane ręczne) i ZG 5.2. (uruchamiane nożnie) służą do sprawdzenia funkcji przełączania systemu alarmu z przekaźnika Buchholza w przypadku nagromadzenia gazu poprzez pompowanie powietrza. Pompy testowe … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Zawór spustowy oleju transformatora ZG 6.1

Urządzenie może być stosowane do następujących celów: spuszczanie oleju z przekaźnika Buchholza (w przypadku braku zaworu pomiędzy Buchholzem a konserwatorem wypuszczony zostanie także olej z konserwatora) pobieranie próbek oleju z … Czytaj więcej

Czytaj dalej
Silikażel 5l litrów

Silikażel ma za zadanie pochłaniać wilgoć i jest używany w odwilżaczach tansformatorowych Jest koloru pomarańczowego.

Czytaj dalej
Odwilżacz powietrza transformatora

Odwilżacze stosowane są m.in. w transformatorach olejowych i innych urządzeniach elektrycznych wyposażonych w zbiornik oleju. Służą ochronie cieczy chłodząco-izolującej i zapobiegają szkodliwemu wpływowi wilgoci absorbowanej z otoczenia, co ma miejsce … Czytaj więcej

Czytaj dalej