Produkty

Aparat do badania flokulacji – testów słoikowych W1

Aparat pozwala na przeprowadzenie popularnych „testów słoikowych” na próbkach wody wymagających uzdatniania w celu określenia prawidłowej dawki koagulantu w skali laboratoryjnej. Taka operacja to wstęp do pełnej eksploatacji instalacji.

 

Czytaj dalej
Urządzenie do badań procesów sedymentacji W2 MKII

Aparat do celów edukacyjnych – umożliwia badanie podstawowych procesów fizycznych związanych z sedymentacją.

 

Czytaj dalej
Przepuszczalność – aparatura do badań fluidyzacji W3 MKII

Aparat do celów edukacyjnych. Umożliwia badanie przepuszczalności, płynności (fluidyzacji) i ścierania przy użyciu wody z kranu i odpowiednich porowatych mediów granulowanych. Studenci poznają charakterystykę przepływu przez złoże fluidalne, testują różnorodne media, które mogą być rozważane do zastosowania w filtrach głęboko złożowych.

 

Czytaj dalej
Aparat do filtracji – test uzdatniania wody W4 MKII

Umożliwia badanie jakości wody na zawiesinie filtrowanej przez piasek lub podobne media ziarniste. Może być stosowany w rutynowej kontroli w wodociągach lub w oczyszczalni ścieków, która wykorzystuje filtrację teriarną.

 

Czytaj dalej
Filtr głębokiego złoża – do wodociągów, kanalizacji W5 MKII

Filtr głębokiego złoża Armfield Deep Bed zintegrowany z armBUS. Został zaprojektowany tak, aby działać identycznie jak pełnowymiarowe filtry ziarniste. Wykorzystując tę ​​samą głębokość złoża i media filtracyjne, testy na tym urządzeniu dostarczają danych operacyjnych, które można skalować do pełnego wymiaru filtra.

Próby pilotażowe możliwych konstrukcji filtrów do wodociągów i kanalizacji można przeprowadzić niskokosztowo z maksymalną dokładnością.

 

Czytaj dalej
Model zbiornika sedymentacyjnego W7 MKII

Stanowisko szkoleniowe umożliwiające zademonstrowanie właściwości hydraulicznych i wydajności osadzania wybranego osadnika. Chociaż skalowanie zbiorników sedymentacyjnych na wielkość mającą zastosowanie w przemyśle jest trudne, to urządzenie pomoże wyciągnąć wnioski, w jaki sposób pojawiają się nierównomierne przepływy i jak oddziałują one z charakterystyką osadzania poszczególnych zawiesin.

 

Czytaj dalej
Fermentator beztlenowy – komora fermentacyjna W8

Beztlenowa komora fermentacyjna Armfield do celów szkoleniowych to model działający stacjonarnie. Umożliwia dostarczenie danych procesowych  potrzebnych do zaprojektowania instalacji.

 

 

Czytaj dalej
Aparat do badania wymiany jonowej W9 MKII

Aparat do badania wymiany jonowej montowany na stole. Idealny do celów demonstracyjnych w klasie. Umożliwia prezentację zastosowania żywic jonowymiennych do ciągłego zmiękczania wody lub demineralizacji. Sprzęt jest przeznaczony do pokazywania operacji przemysłowych, takich jak cykle „przełomowe” i regeneracyjne.

 

Czytaj dalej
Aparat do badania efektywności napowietrzenia ścieków W10 MKII

 

Armfield Aeration Unit – Aparat do badania efektywności napowietrzenia ścieków – umożliwia badanie charakterystyki transferu tlenu w systemach powietrza rozproszonego oraz parametrów fizycznych i chemicznych, które wpływają na ich zdolność natleniania. Badania te są niezbędnym wstępem do zrozumienia biologicznego oczyszczania ścieków.

 

Czytaj dalej
Fermentator tlenowy W11

Metoda osadu czynnego jest z powodzeniem stosowana w instalacjach ochrony środowiska od ponad stu lat. Armfield Aerobic Digester to urządzenie laboratoryjne do celów edukacyjnych umożliwiające zapoznanie się z tym procesem. W celu uzyskania praktycznej wiedzy na temat parametrów operacyjnych i wydajności oczyszczania można zastosować syntetyczny dopływ ścieków.

Czytaj dalej