Produkty

P3.1.1 Podstawowe doświadczenia elektrostatyczne – Leybold

  P3.1.1.1 Podstawowe doświadczenia na elektrometrze P3.1.1.2 Podstawowe doświadczenia elektrostatyczne na wzmacniaczu elektrometrycznym   Elektrometr polowy jest klasycznym przyrządem do demonstracji ładunków elektrycznych. Metalowy wskaźnik, zamontowany na łożysku igiełkowym, jest połączony … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.1.2 Prawo Coulomba – Leybold

  P3.1.2.1 Potwierdzenie prawa Coulomba. Pomiar za pomocą wagi skrętnej, zaprojektowanej przez Schürholza P3.1.2.2 Potwierdzenie prawa Coulomba. Pomiar za pomocą czujnika siły. P3.1.2.3 Potwierdzenie prawa Coulomba. Rejestracja oraz analiza za pomocą … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.1.3 Linie pola oraz linie potencjałowe – Leybold

  P3.1.3.1 Prezentacja linii pola oraz elektrycznego strumienia P3.1.3.2 Prezentacja linii potencjałowych oraz pól elektrycznych P3.1.3.3 Pomiar potencjału wewnątrz płyty kondensatora P3.1.3.4 Pomiar potencjału na zewnątrz ładowanej kuli   Przestrzeń otaczająca … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.1.4 Wpływ siły na pole elektryczne – Leybold

  P3.1.4.1 Pomiar siły ładunku elektrycznego w jednorodnym polu elektrycznym P3.1.4.2 Napięciowa waga Kirchhoffa: Pomiar siły pomiędzy dwiema płytami kondensatora P3.1.4.3 Pomiar siły pomiędzy naładowanymi kulami oraz płytą metalową.   … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.1.5 Rozkład ładunków na przewodach elektrycznych – Leybold

  P3.1.5.1 Badanie rozkładu ładunków na powierzchni przewodów elektrycznych P3.1.5.2 Indukcja elektrostatyczna półkul według Cavendisha   W równowadze statycznej, wnętrze metalowego przewodnika lub wydrążone ciało nie zawiera poł elektrycznych ani ładunków wolnych … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.1.6 Definicja pojemności – Leybold

  P3.1.6.1 Określanie pojemności kuli w wolnej przestrzeni P3.1.6.2 Określanie pojemności kuli znajdującej się przed metalową płytką   Różnica potencjału U naładowanego przewodnika w izolowanej oprawie w przestrzeni swobodnej w odniesieniu … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.1.7 Kondensator płytowy – Leybold

  P3.1.7.1 Określenie pojemności kondensatora płytowego. Pomiar ładunku za pomocą wzmacniacza elektrometrycznego. P3.1.7.2 Szeregowe oraz równoległe połączenie kondensatorów. Pomiar ładunku za pomocą wzmacniacza elektrometrycznego P3.1.7.3 Ustalenie pojemności płyty kondensatora. Pomiar … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.2.1 Przesyłanie ładunku za pomocą kropli wody – Leybold

  P3.2.1.1 Wytwarzanie prądu elektrycznego przez ruch naładowanych kropel wody   Każde przenoszenie ładunku jest prądem elektrycznym. Natężenie prądu elektrycznego (lub po prostu “prąd”) jest ładunkiem ΔQ przenoszonym w jednostce czasu … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.2.2 Prawo Ohma – Leybold

  P3.2.2.1 Sprawdzanie prawa Ohma oraz pomiar charakterystycznych oporności.   W układach składających się z metalowych przewodników, prawo Ohm’a         U = R ·I   przedstawia bardzo bliskie przybliżenie rzeczywistych … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.2.3 Prawa Kirchhoffa – Leybold

  P3.2.3.1 Pomiar napięcia oraz natężenia w rezystorach połączonych szeregowo i równolegle P3.2.3.2 Podział napięcia za pomocą potencjometru P3.2.3.3 Zasada mostka Wheatstona P3.2.3.4 Określanie oporności za pomocą mostka Wheatstone    Prawa Kirchhoff’a … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.2.4 Obwody z elektrycznymi urządzeniami pomiarowymi – Leybold

  P3.2.4.1 Amperomierz jako omowy opornik w obwodzie P3.2.4.2 Woltomierz jako omowy opornik w obwodzie   Jednym ważnym skutkiem praw Kirchhoff’a jest wpływ rezystancji wewnętrznej elektrycznego przyrządu pomiarowego na odpowiednio pomiar … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.2.5 Przewodnictwo elektryczne podczas elektrolizy – Leybold

  P3.2.5.1 Określenie stałej Faradaya   W elektrolizie, procesy przewodnictwa elektrycznego powodują uwolnienie materiału. Ilość uwolnionego materiału jest proporcjonalna do przenoszonego ładunku Q przepływającego przez elektrolit. Ładunek ten może być … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.2.6 Eksperymenty na elektrochemii – Leybold

  P3.2.6.1 Generowanie prądu elektrycznego za pomocą ogniwa Daniella P3.2.6.2 Pomiar napięcia na prostych galwanicznych elementach P3.2.6.3 Określanie standardowych potencjałów analogicznych jak pary redox   W ogniwach galwanicznych energia elektryczna jest wytwarzana … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.3.1 Podstawowe ćwiczenia magnetostatyczne – Leybold

  P3.3.1.1 Wyświetlanie linii strumienia magnetycznego P3.3.1.2 Podstawy elektromagnetyzmu   Badania magnetostatyczne rozkładu przestrzennego pola magnetycznego w sąsiedztwie magnesu trwałego i stacjonarnych prądów jak również siły wywieranej przez pole magnetyczne … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.3.2 Moment magnetyczny dipolowy – Leybold

  P3.3.2.1 Pomiar magnetycznych momentów dipolowych długich magnetycznych igieł   Doświadczenie P3.3.2.1 mierzy siłę F pomiędzy biegunami dwóch namagnetyzowanych stalowych igieł wykorzystywanych jako waga torsyjna. Układ pomiarowy jest podobny do użytego … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.3.3 Wpływ siły na pole magnetyczne – Leybold

  P3.3.3.1 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach pod wpływem magnesu w kształcie podkowy P3.3.3.2 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach w jednorodnym polu magnetycznym. Rejestracja za pomocą … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.3.4 Prawo Biota-Savarta – Leybold

  P3.3.4.1 Pomiar pola magnetycznego dla prostych przewodów oraz dla okrągłych pętli przewodzących P3.3.4.2 Pomiar pola magnetycznego cewki powietrznej P3.3.4.3 Pomiar pola magnetycznego dwóch cewek w konfiguracji Helmholtza   W zasadzie … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.4.1 Napięcie udarowe – Leybold

  P3.4.1.1 Wytwarzanie przepięcia w pętli przewodu za pomocą ruchomego, trwałego magnesu   Każda zmiana w strumieniu magnetycznym F przez pętlę przewodnika indukuje napięcie U, które ma poziom proporcjonalny do … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.4.2 Indukcja ruchomej pętli przewodzącej – Leybold

  P3.4.2.1 Pomiar napięcia indukcji w pętli przewodzącej poruszającej się w polu magnetycznym   W doświadczeniu P3.4.2.1, suwak na którym zamontowane są pętle indukcyjne o różnych szerokościach jest przesuwany pomiędzy … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P3.4.3 Indukcja jako zmienne pole magnetyczne – Leybold

  P3.4.3.1 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – zasilanego falą trójkątną P3.4.3.2 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – za pomocą Power-Cassy jako źródła … Czytaj więcej

Czytaj dalej