Produkty

P6.1.1 Doświadczenia z cząsteczką oleju – Leybold

  P6.1.1.1 Oszacowanie wielkości cząsteczki oleju   Ważnym zagadnieniem w fizyce atomowej jest rozmiar atomu. Badanie rozmiaru cząsteczek ułatwia doświadczalne dojście do rzędu wielkości. Jest on szacowany z rozmiaru kropli oleju … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.2 Doświadczenie Millikana – Leybold

  P6.1.2.1 Określanie ładunku elektrycznego urządzenia według Millikana oraz badanie ich ilości. Sprawdzanie efektu wstrzymania napięcia i spadających obrotów. P6.1.2.2 Określanie ładunku elektrycznego urządzenia według Millikana oraz badanie ich ilości. Pomiar … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.3 Specyficzne ładunki elektronów – Leybold

  P6.1.3.1 Określanie specyficznych ładunków wiązki elektronów   Masa me elektronu jest niezwykle trudna do wyznaczenia w doświadczeniu. Łatwiej jest wyznaczyć ładunek właściwy elektronu   e =e      me … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.4 Stała Plancka – Leybold

  P6.1.4.1 Określanie stałej Plancka. Pomiary na zestawie montażowym P6.1.4.2 Wyznaczanie stałej Plancka. Podział długości fali za pomocą prostego pryzmatu na ławce optycznej P6.1.4.3 Określanie stałej Plancka. Wybór długości fali … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.5 Dualizm fali i cząstki – Leybold

  P6.1.5.1 Dyfrakcja elektronowa  w sieci polikrystalicznej (dyfrakcja metodą Debye’a-Scherrera) P6.1.5.2 Dyfrakcja optyczna jako analogia do elektronowej w sieci polikrystalicznej.   W 1924, L. de Broglie jako pierwszy przedstawił hipotezę, że … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.6 Pułapka Paula – Leybold

  P6.1.6.1 Obserwacja pojedynczej cząstki w pułapce Paula   Pomiary spektroskopowe poziomów energii atomowej są normlanie zwykle ograniczone przez ruch badanych atomów w odniesieniu do źródła promieniowania. Ruch ten przesuwa … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.1 Serie widmowe wodoru Balmera – Leybold

  P6.2.1.1 Określanie długości fali  H a , H b and H g na podstawie serii widmowych wodoru Balmera P6.2.1.2 Obserwowanie serii widmowych wodoru przy użyciu spektrometru pryzmatowego P6.2.1.3 Obserwowanie podziału … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.2 Emisja i absorpcja widma – Leybold

  P6.2.2.1 Wyświetlanie linii widmowych gazów obojętnych i oparów metali P6.2.2.2 Ocena jakościowa widma absorpcyjnego sodu. P6.2.2.3 Badanie widma lamp rtęciowych wysokociśnieniowych P6.2.2.4 Rejestracja emisji widma zabarwionego płomienia P6.2.2.5 Rejestracja linii Fraunhofera … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.3 Nieelastyczne zderzenia elektronów – Leybold

  P6.2.3.1 Nieciągła emisja energii elektronów w triodzie wypełnionej gazem   W zderzeniach niesprężystych elektronu z atomem , energia kinetyczna elektronu jest przekształcana w energię wzbudzenia lub jonizacji atomu. Takie … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.4 Doświadczenie Francka-Hertza – Leybold

  P6.2.4.1 Doświadczenie Francka-Hertza z rtęcią. Rejestracja przy pomocy oscyloskopu, zapis XY oraz punkt po punkcie. P6.2.4.2 Doświadczenie Francka-Hertza z rtęcią. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY P6.2.4.3 Doświadczenie Francka-Hertza z … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.6 Rezonans spinu elektronowego – Leybold

  P6.2.6.2 Rezonans spinu elektronowego w DPPH – określanie pola magnetycznego w funkcji częstotliwości rezonansu P6.2.6.3 Rezonansowa absorpcja w biernym obwodzie oscylatora RF.   Moment magnetyczny elektronu niesparowanego z całkowitym momentem orbitalnym … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.7 Normalny efekt Zeemana – Leybold

  P6.2.7.3 Obserwowanie normalnego efektu Zeemana w konfiguracji poprzecznej i wzdłużnej- spektroskopia z użyciem etalonu Fabry-Perota. P6.2.7.4 Pomiar rozczepienia Zeemana czerwonej linii kadmu w funkcji pola magnetycznego – spektroskopia z użyciem … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.8 Pompowanie optyczne (nietypowe zjawisko Zeemana) – Leybold

  P6.2.8.1 Pompowanie optyczne: obserwacja sygnałów P6.2.8.2 Pompowanie optyczne: pomiar i obserwacja przemian Zemana wskutek pompowania światła Rb-87 z s+- oraz s– w ziemi P6.2.8.3 Pompowanie optyczne: pomiar i obserwacja … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.3.1 Wykrywanie promieni Rentgena – Leybold

  P6.3.1.1 Fluorescencja świecącego ekranu z powodu promieni rentgenowskich P6.3.1.2 Zdjęcie promieni rentgenowskich: Ekspozycja filmu naświetlonego  promieniowaniem rentgenowskim P6.3.1.5 Badanie modelu implantu P6.3.1.6 Wpływ czynnika kontrastowego na wchłanianie promieni rentgenowskich   … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.3.2 Tłumienie promieniowania Rentgena – Leybold

  P6.3.2.1 Badanie tłumienia promieni rentgenowskich w zależności od rodzaju materiału i jego grubości. P6.3.2.2 Badanie zależności długości fali od współczynnika tłumienia. P6.3.2.3 Badanie relacji pomiędzy współczynnikiem tłumienia i liczbą atomową … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.3.3 Fizyka powłoki atomowej – Leybold

  P6.3.3.1 Odbicie Bragga: uginanie się promieni Roentgena podczas przejścia przez pojedynczy kryształ. P6.3.3.2 Badanie widma energetycznego lampy rentgenowskiej jako funkcji wysokiego napięcia oraz prądu emisji. P6.3.3.3 Relacja Duane-Hunt’a oraz … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.3.5 Spektroskopia energii promienia rentgenowskiego – Leybold

  P6.3.5.1 Rejestracja oraz kalibracja energii widma promieni rentgenowskich P6.3.5.2 Rejestracja energii widma anody molibdenowej P6.3.5.3 Rejestracja energii widma anody miedzianej P6.3.5.4 Badanie charakterystycznych cech i widma w funkcji liczby atomowej … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.3.6 Struktura widma promieni Rentgena – Leybold

  P6.3.6.1 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody molibdenowej P6.3.6.2 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody miedzianej P6.3.6.3 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody żelaznej P6.3.6.5 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.3.7 Zjawisko Comptona przy promieniowaniu Rentgena – Leyblod

  P6.3.7.1 Zjawisko Comptona: weryfikowanie strat energii rozproszonego kwantu promieni rentgenowskich. P6.3.7.2 Zjawisko Comptona : Pomiar energii rozproszonych fotonów w funkcji kąta rozproszenia.   W czasie (początki 1920), gdy cząsteczkowa natura … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.3.8 Tomografia promieniami Rentgena – Leybold

  P6.3.8.1 Pomiary i prezentacja tomografii komputerowej P6.3.8.2 Tomografia komputerowa prostych geometrycznych obiektów P6.3.8.4 Pomiar współczynnika pochłaniania w strukturalnych mediach za pomocą tomografii komputerowej P6.3.8.5 Tomografia komputerowa próbek biologicznych   W … Czytaj więcej

Czytaj dalej