Produkty

P6.1.1 Doświadczenia z cząsteczką oleju - Leybold
P6.1.1 Doświadczenia z cząsteczką oleju – Leybold

  P6.1.1.1 Oszacowanie wielkości cząsteczki oleju   Ważnym zagadnieniem w fizyce atomowej jest rozmiar atomu. Badanie rozmiaru cząsteczek ułatwia doświadczalne dojście do rzędu wielkości. Jest on szacowany z rozmiaru kropli oleju … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.2 Doświadczenie Millikana - Leybold
P6.1.2 Doświadczenie Millikana – Leybold

  P6.1.2.1 Określanie ładunku elektrycznego urządzenia według Millikana oraz badanie ich ilości. Sprawdzanie efektu wstrzymania napięcia i spadających obrotów. P6.1.2.2 Określanie ładunku elektrycznego urządzenia według Millikana oraz badanie ich ilości. Pomiar … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.3 Specyficzne ładunki elektronów - Leybold
P6.1.3 Specyficzne ładunki elektronów – Leybold

  P6.1.3.1 Określanie specyficznych ładunków wiązki elektronów   Masa me elektronu jest niezwykle trudna do wyznaczenia w doświadczeniu. Łatwiej jest wyznaczyć ładunek właściwy elektronu   e =e      me … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.4 Stała Plancka - Leybold
P6.1.4 Stała Plancka – Leybold

  P6.1.4.1 Określanie stałej Plancka. Pomiary na zestawie montażowym P6.1.4.2 Wyznaczanie stałej Plancka. Podział długości fali za pomocą prostego pryzmatu na ławce optycznej P6.1.4.3 Określanie stałej Plancka. Wybór długości fali … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.5 Dualizm fali i cząstki - Leybold
P6.1.5 Dualizm fali i cząstki – Leybold

  P6.1.5.1 Dyfrakcja elektronowa  w sieci polikrystalicznej (dyfrakcja metodą Debye’a-Scherrera) P6.1.5.2 Dyfrakcja optyczna jako analogia do elektronowej w sieci polikrystalicznej.   W 1924, L. de Broglie jako pierwszy przedstawił hipotezę, że … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.1.6 Pułapka Paula - Leybold
P6.1.6 Pułapka Paula – Leybold

  P6.1.6.1 Obserwacja pojedynczej cząstki w pułapce Paula   Pomiary spektroskopowe poziomów energii atomowej są normlanie zwykle ograniczone przez ruch badanych atomów w odniesieniu do źródła promieniowania. Ruch ten przesuwa … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.1 Serie widmowe wodoru Balmera - Leybold
P6.2.1 Serie widmowe wodoru Balmera – Leybold

  P6.2.1.1 Określanie długości fali  H a , H b and H g na podstawie serii widmowych wodoru Balmera P6.2.1.2 Obserwowanie serii widmowych wodoru przy użyciu spektrometru pryzmatowego P6.2.1.3 Obserwowanie podziału … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.2 Emisja i absorpcja widma - Leybold
P6.2.2 Emisja i absorpcja widma – Leybold

  P6.2.2.1 Wyświetlanie linii widmowych gazów obojętnych i oparów metali P6.2.2.2 Ocena jakościowa widma absorpcyjnego sodu. P6.2.2.3 Badanie widma lamp rtęciowych wysokociśnieniowych P6.2.2.4 Rejestracja emisji widma zabarwionego płomienia P6.2.2.5 Rejestracja linii Fraunhofera … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.3 Nieelastyczne zderzenia elektronów - Leybold
P6.2.3 Nieelastyczne zderzenia elektronów – Leybold

  P6.2.3.1 Nieciągła emisja energii elektronów w triodzie wypełnionej gazem   W zderzeniach niesprężystych elektronu z atomem , energia kinetyczna elektronu jest przekształcana w energię wzbudzenia lub jonizacji atomu. Takie … Czytaj więcej

Czytaj dalej
P6.2.4 Doświadczenie Francka-Hertza - Leybold
P6.2.4 Doświadczenie Francka-Hertza – Leybold

  P6.2.4.1 Doświadczenie Francka-Hertza z rtęcią. Rejestracja przy pomocy oscyloskopu, zapis XY oraz punkt po punkcie. P6.2.4.2 Doświadczenie Francka-Hertza z rtęcią. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY P6.2.4.3 Doświadczenie Francka-Hertza z … Czytaj więcej

Czytaj dalej