» » » » » Miernik instalacji elektrycznych Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV

Miernik instalacji elektrycznych Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV

9 521,43  (7 741,00  netto)

Opis

Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV to urządzenie z nowej generacji mierników wielofunkcyjnych Metrela. Dobrze znane funkcje, takie jak kompletny pomiar bezpieczeństwa instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557 oraz funkcja Autosekwencji w systemach TN, oraz TT jest teraz obsługiwana przez kompletnie nowy interfejs, bazujący na kolorowym i dotykowym wyświetlaczu. Szeroki zakres funkcji obejmuje: monitorowanie napięcia online, testowanie kolejności faz, pomiar rezystancji izolacji napięciem do 2,5 kV, pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar prądu TRMS, testy wyłączników RCD, pomiar impedancji linii i pętli zwarcia czy pomiar rezystywności gruntu.

CECHY I FUNKCJE

Funkcje pomiarowe:

 • Rezystancja izolacji napięciem DC od 50 V do 2500 V;
 • Ciągłość połączeń wyrównawczych PE prądem 200 mA ze zmianą polaryzacji;
 • Ciągłość połączeń wyrównawczych PE prądem 7 mA bez wyzwolenia RCD;
 • Impedancja linii / pętli zwarcia;
 • Impedancja pętli z blokadą wyzwolenia RCD;
 • Napięcie TRMS i częstotliwość;
 • Kolejność faz;
 • Moc i harmoniczne;
 • Testowanie RCD (ogólne i selektywne typu AC, A, F);
 • Rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa oraz 2-cęgowa);
 • Rezystywność gruntu z adapterem Ro (opcjonalnie);
 • Upływ TRMS i prąd obciążenia (opcjonalnie);
 • Natężenie oświetlenia (opcjonalnie);
 • Pomiar impedancji z dużą rozdzielczością (mΩ) (opcjonalnie).

Cechy użytkowe:

 • Predefiniowane mini Autosekwencje:
  Auto TT (U, Zln, Zs, Uc);
  Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe);
  Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe).
 • Wbudowane ekrany pomocy.
 • Wbudowane tabele bezpieczników dla automatycznej oceny pomiaru impedancji linii / pętli.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich 3 napięć.
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości.
 • Auto RCD: Automatyczny pomiar RCD.
 • Wbudowana ładowarka i akumulatorki w standardzie.
 • Komunikacja Bluetooth z komputerem PC, tabletami oraz smartfonami z systemem Android.
 • Oprogramowanie PC MES (Metrel Electrical Safety) Manager do tworzenia struktur, wysyłania, pobierania wyników i tworzenia protokółów pomiarowych.

Zastosowanie:

 • Regularne lub okresowe sprawdzanie instalacji domowych i przemysłowych;
 • Testowanie rezystancji izolacji transformatorów, silników, przewodów, maszyn;
 • Testowanie jedno- i wielofazowych instalacji;
 • Testowanie systemów TT, oraz TN;
 • Pomiary dużej ilości obiektów (przemysłowych, lotniczych, kolejowych, górniczych, chemicznych, etc.);
 • Monitorowanie trendów izolacji.

NORMY
Funkcjonalność:

 • PN-EN 61557
 • DIN 5032

Inne normy:

 • PN-EN/HD 60364-4-41;
 • PN-EN 61008;
 • PN-EN 61009;
 • BS 7671;
 • AS/NZ 3017.

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN 61326-1;

Bezpieczeństwo:

 • PN-EN 61010-1;
 • PN-EN 61010-031
 • PN-EN 61010-2-030
 • PN-EN 61010-2-032


DANE TECHNICZNE

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
CIĄGŁOŚĆ
Prąd testowy 7 mA
2-przewody
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
Prąd testowy 200 mA
2-przewody
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200.0 Ω … 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
REZYSTANCJA IZOLACJI
Napięcie testowe
50/100/250 V
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.01 MΩ

0.1 MΩ

±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
Napięcie testowe
500/1000 V
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
Napięcie testowe
2500 V
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
1.00 GΩ … 19.99 GΩ 
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
0.01 GΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
RCD
Napięcie dotykowe 0.00 V … 19.99 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V (-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.
Czas zadziałania 0.00 ms … 40.0 ms
0.0 V … maks. Czas
0.1 ms ±1 ms
±3 ms
Prąd wyzwolenia 0.2xIΔN … 1.1xIΔN (AC)
0.2xIΔN … 1.5xIΔN (A),
IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN … 2.2xIΔN (A),
IΔN 0.2xIΔN … 2.2xIΔN (B)
0.05xIΔN ±0.1xIΔN
IMPEDANCJA
Zlinii L-L, L-N Ipsc 0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)

Zpętli L-PE, Ipfc 0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)

NAPIĘCIA
TRMS 0 … 550 V 1 V ±(2 % w.w. + 2 cyfry)
Częstotliwość 0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz … 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
PRĄD
TRMS, AC z A 1018 0.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A … 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC z A 1019 0.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A … 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
wskazanie poglądowe
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A 1391,
zakres = 40 A
0.00 A … 1.99 A
2.00 A … 19.99 A
20.0 A … 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A 1391,
zakres = 300 A
0.00 A … 19.99 A
20.0 A … 39.9 A
40.0 A … 299.9 A
0.01 A
0.1 A
0.1 A
wskazanie poglądowe
±(3 % w.w. + 5 cyfr)
REZYSTANCJA UZIEMIENIA
3-przewodowo 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200.0 Ω … 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
2-cęgowo 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 30.0 Ω
30.1 Ω … 39.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu 0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm … 999 Ωm
1.00 kΩm … 9.99 kΩm
10.0 kΩm … 99.9 kΩm
100 kΩm … 9999 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
Typ B 0.01 lux … 19.99 lux
20.0 lux … 199.9 lux
200 lux … 1999 lux
2.00 klux … 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % w.w. + 2 cyfr)

±(5 % w.w.)

Typ C 0.01 lux … 19.99 lux
20.0 lux … 199.9 lux
200 lux … 1999 lux
2.00 klux … 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfr)

±(10 % w.w.)

DANE OGÓLNE
 

Zasilanie 9 VDC (6 akumulatorków x1.5 V, typ AA)
Kategoria przepięciowa 1000 V DC CAT II; 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Stopień ochrony podwójna izolacja
Komunikacja BT, USB, RS232
Masa 1.3 kg
Wymiary 230 x 103 x 115 mm


WYPOSAŻENIE

Zestaw MI 3152H ST

 • Miernik EurotestXC 2,5 kV
 • Wtyczka commander, 1.5 m
 • Przewody pomiarowe 2,5 kV 2 x 1.5 m
 • Przewody pomiarowe, 3 x 1.5 m
 • Zasilacz + 6 akumulatorków NiMH, typ AA
 • Sondy pomiarowe, 4 szt. (niebieska, czarna, zielona, czerwona)
 • Krokodylki, 4 szt. (niebieski, czarny, zielony, czerwony)
 • Zestaw do uziemień 20 m
 • Przewód RS232 – PS/2
 • Przewód USB
 • Futerał
 • Pasek na szyję
 • Oprogramowanie PC MES Manager BASIC
 • Skrócona instrukcja obsługi
 • Świadectwo wzorcowania

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie katalogowej.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Tomasz Witak
+48 61 8644 608