Promocja

Miernik MPI-530 – ZESTAW PROMOCYJNY

8 093,40  6 875,70  (5 590,00  netto)

Miernik MPI-530 z wyposażeniem standardowym + „GRATIS”

ILOŚĆ MIERNIKÓW Z PROMOCJI OGRANICZONA

Kupujac miernik otrzymasz rabat na ponowne wzorcowanie miernika w laboratorium Merazet S.A.

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej z dokładnością nawet do 0,001Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych). Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz (przystawka AutoISO) dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych; do tego pomiar ciągłości oraz możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja oraz analiza parametrów sieci (łącznie z harmonicznymi do 40-tej). Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu (KLIENT – OBIEKT – POMIESZCZENIE – PUNKT POMIAROWY) z opisywanymi punktami (klawiatura na ekranie bądź bezprzewodowa na pasku na rękę).

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,130...1999,9 Ω
(dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000...19,999 Ω 0,001 Ω ±(5% w.m. + 30 cyfr)
20,00...199,99 Ω 0,01 Ω
200,0...1999,9 Ω 0,1 Ω

Napięcie nominalne: 95...270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440 V (dla ZL-L)
częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999 Ω 1 Ω

Napięcie nominalne: 95...270 V
Częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5:
0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100...999 Ω 1 Ω
1,00...1,99 kΩ 0,01 kΩ
 • napięcie pomiarowe: 25 V lub 50 V rms
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny rms 125 Hz (dla fn=50 Hz) i 150 Hz (dla fn=60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN>24 V
 • maksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax=100 V
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 1,00 Ω…1,99 kΩ

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...9,99 Ω 0,01 Ω ±(8% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9 Ω 0,1 Ω
100...999 Ω 1 Ω
1,00...1,99 kΩ 0,01 kΩ

pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...9,99 Ω 0,01 Ω ±(10% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9 Ω 0,1 Ω
100...999 Ω ±(20% w.m. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

Pomiar rezystywności gruntu (ρ)

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0...99,9 Ωm 0,1 Ωm Zależna od błędu
podstawowego pomiaru RE
100...999 Ωm 1 Ωm
1,00...9,99 Ωm 0,01 kΩm
10,0...99,9 kΩm 0,1 kΩm
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1...30 m (1...90 stóp)

Wskazania kolejności faz

 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100...500 V (45...65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
 • Sprawdzanie kierunku obrotów silnika

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V):

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0...300 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0...150 ms
5*IΔn 0...40 ms
Selektywny 0,5*IΔn 0...500 ms
1*IΔn
2*IΔn 0...200 ms
5*IΔn 0...150 ms

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3...10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ ± 5% IΔn
30 mA 9,0...30,0 mA
100 mA 33...100 mA 1 mA
300 mA 90...300 mA
500 mA 150...500 mA
1000 mA 330...1000 mA

Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,5...20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn
30 mA 10,5...42,0 mA 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn
100 mA 35,0...140 mA 1 mA
300 mA 105...420 mA
500 mA 175...700 mA

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 2,0...20,0 mA 0,1 mA 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn
30 mA 6...60 mA 1 mA
100 mA 20...200 mA
300 mA 60...600 mA
500 mA 100...1000 mA

Możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2:

 • - dla UN = 50 V: 50 kΩ...250 MΩ
 • - dla UN = 100 V: 100 kΩ...500 MΩ
 • - dla UN = 250 V: 250 kΩ...999 MΩ
 • - dla UN = 500 V: 500 kΩ...2 GΩ
 • - dla UN = 1000 V: 1,000 MΩ...9,99 GΩ
Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00...19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0...199,9 MΩ 0,1 MΩ
200...999 MΩ 1 MΩ
1,00...9,99 MΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfr)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω
200...400 Ω 1 Ω
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiar natężenia oświetlenia

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,1...99,9 lx 0,1 lx ±(5% w.m. + 2 cyfry)
100...999 lx 1 lx
1,00...9,99 klx 0,01 lx
10,0...19,9 klx 0,1 lx

- pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

ANALIZA I REJESTRACJA PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ

 • Pomiar napięcia ULN: 0...500 V.
 • Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0...65,0 Hz.
 • Pomiar częstotliwości dla napięć 50...500 V w zakresie 45,0...65,0 Hz
  (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra).
 • Pomiar cosφ: 0,00...1,00 (rozdzielczość 0,01).
 • Pomiar i rejestracja w układzie 1-fazowym.

Pomiar prądu (True RMS)

Cęgi Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy*
C-3, C-6 0,0...99,9 mA 0,1 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
100...999 mA 1 mA
C-3,C-6
F-1, F-2, F-3
1,00...9,99 A 0,01 A ±(5% w.m. + 5 cyfr)
(C-3, C-6)
±(0,1% In + 2 cyfry)
(F-1, F-2, F-3)
10,0...99,9 A 0,1 A
100...999 A 1 A
F-1, F-2, F-3 1,00...3,00 kA 0,01 kA

* - należy dodatkowo uwzględnić niepewność cęgów prądowych

Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S oraz cosφ

Zakres
[W], [VA], [var]
Rozdzielczość
[W], [VA], [var]
Błąd podstawowy*
0...999 1 ±(7% w.m. + 3 cyfry)
1,00...9,99 k 0,01 k
10,0...99,9 k 0,1 k ±(7% w.m. + 5 cyfr)
100...999 k 1 k
1,00...1,50 M 0,01 M
 • zakres napięć: 0…500 V
 • zakres prądów: 0...1000 A (3000 A)
 • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz

Pomiar harmonicznych napięcia

Zakres Rozdzielczość Nr harm. Błąd podstawowy
0,0...500 V 0,1 (1*) V 1,2,...15 ±(5% w.m. + 3 cyfry)
16,...40 ±(5% w.m. + 10 cyfr)
 • dodatkowo wyświetlanie wartości h02...h40 jako procent h01 (do 999%)

*) dla cęgów C-3, dla C-6 - 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A

THD (względem pierwszej harmonicznej)

Rozdzielczość Błąd podstawowy
THD-F napięcia
(h = 2…40)
0,0…999,9%
dla URMS ≥ 1% Unom
0,1% ±5%
THD-F prądu
(h = 2...40)
0,0…999,9%
dla IRMS ≥ 1% Inom
0,1% ±5%

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie katalogowej.

Kupując miernik MPI – otrzymasz prezent:

 • Wkrętarka Skill z osprzetem
 • lub
 • Miernik długopisowy M8211
 • lub
 • Zestaw osprzętu narzędziowego Bosch 41 części

Aby dowiedzieć się więcej napisz lub zadzwoń:

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Szymon Białkowski
+48 61 8644 610