Promocja

Miernik parametrów instalacji MPI-520

7 527,60  6 519,00  (5 300,00  netto)

RABAT UDZIELANY JEST PO PRZESŁANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Miernik parametrów instalacji MPI-520

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w nowej, ergonomicznej obudowie znajdujący zastosowania w bardzo szerokim zakresie pomiarów elektrycznych, kierowany
zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Przyrząd umożliwia wykonanie w instalacji elektrycznej wszystkich pomiarów przewidzianych normą N-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych), z powodzeniem zastępując pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań powoduje, że mamy do dyspozycji dodatkowe funkcje i możliwości upraszczające wykonywanie pomiarów, niedostępne w innych miernikach. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54, jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa, nie tylko zabezpiecza przed uszkodzeniem, ale pozwala także na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

Funkcje

Pomiary impedancji pętli zwarciowej: – pomiar impedancji prądem rzędu 23A (44A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw=10Ω, – zakres napięć pomiarowych: 95…440V, częstotliwości 45…65Hz, – pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30mA bez ich zadziałania, – automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego, – pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT). Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B: – pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000mA, – funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15mA), – kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny), – pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym, – pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn , – pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika, – wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów, – możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD, – pomiary dla napięcia 95…270V.

Pomiary rezystancji izolacji:

 • napięcia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V,
 • pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ,
 • możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000C,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:

 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia:

 • pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
 • wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60Hz.

Pozostałe funkcje

 • Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
 • Pomiar napięcia, częstotliwości oraz – przy użyciu dodatkowych cęgów – prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej).
  Sprawdzanie kolejności faz.
 • Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), wyjście USB do komputera PC.
 • Zasilanie z baterii lub akumulatora (opcja).
 • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • -rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: IV 300V wg PN-EN 61010-1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostałe dane techniczne: – zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-MH (opcja)

Normy

Przyrząd spełnia wymagania norm: PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna) PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych) PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie) PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa) PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)

 

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L Pomiar prądem 23/40A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999,9Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2m):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω

Napięcie nominalne: 95...270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440V (dla ZL-L) częstotliwość: 45...65Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD Pomiar prądem 15mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0...199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999Ω

Napięcie nominalne: 95...270V Częstotliwość: 45...65Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,5Ω…1,99kΩ dla napięcia pomiarowego 50V
0,56Ω…1,99kΩ dla napięcia pomiarowego 25V

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...9,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9Ω 0,1Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100...999Ω
1,00...1,99kΩ 0,01kΩ

Pomiar rezystancji izolacji Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2: - dla UN = 50V: 50kΩ...250MΩ - dla UN = 100V: 100kΩ...500MΩ - dla UN = 250V: 250kΩ...1GΩ - dla UN = 500V: 500kΩ...2GΩ - dla UN= 1000V: 1MΩ...3GΩ

Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy**)
0...1999kΩ 1kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00...19,99MΩ 0,01MΩ
20,0...199,9MΩ 0,1MΩ
200...999MΩ 1MΩ
1,00...3,00GΩ 0,01GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia. **) podczas pomiarów z użyciem wtyczki UNI-Schuko występuje dodatkowy błąd ±2%.

Wskazania kolejności faz - Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna - Zakres napięć sieci UL-L: 100...440V (45...65Hz) - Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Pomiar napięcia i prądu przemiennego, cosφ oraz mocy - Pomiar mocy P, Q, S: 0...200k (W, Var, VA). - Pomiar prądu przemiennego (True RMS) przy użyciu cęgów (0...400A), max. rozdzielczość 0,1mA - Pomiar napięcia ULN: 0...440V - Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0...65,0Hz - Pomiar częstotliwości dla napięć 50...440V w zakresie 45,0...65,0Hz (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra) - Pomiar cosφ: 0,00...1,00 (rozdzielczość 0,01)

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...400Ω 1

- Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V - Prąd wyjściowy przy R<2Ω: min. 200mA - Autokalibracja przewodów pomiarowych - Pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270V): Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego typu i krótko- zwłoczny 0,5*IΔn 0...300ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0...150ms
5*IΔn 0...40ms
Selektywny 0,5*IΔn 0...500ms
1*IΔn
2*IΔn 0...200ms
5*IΔn 0...150ms

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 3,3...10,0mA 0,1mA 0,3xIΔ..1,0xIΔ ± 5%IΔn
30mA 9,0...30,0mA
100mA 33...100mA 1mA
300mA 90...300mA
500mA 150...500mA
1000mA 330...1000mA 1mA

Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 4...20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0...42,0mA 0,4xIΔn..1,4xIΔn
100mA 40,0...140mA 1mA
300mA 120...420mA
500mA 200...700mA

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 4,0...20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0...60,0mA 1mA
100mA 40...200mA
300mA 120...600mA
500mA 200...1000mA

Możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Szymon Białkowski
+48 61 8644 610