» » » » Analizator elementarny multi EA? 5000 Analytik Jena

Analizator elementarny multi EA? 5000 Analytik Jena

Analizator multi EA® 5000 jest niezwykle uniwersalny: oznaczanie węgla, azotu, siarki i chloru to tylko niewielka część tego, co można zrobić. Analiza TOC, EOX lub AOX/TOX to pozostałe obszary badań, które obejmuje multi EA® 5000. Jego wszechstronność sprawia, że może być stosowany w różnych dziedzinach.

Podstawowe funkcje w skrócie

 • Różnorodność zastosowań: jeden analizator dla prób stałych, ciekłych, gazowych i próbek LPG
 • Oznaczanie C, N, S i Cl w jednym aparacie
 • Autosampler Multi-matrix do w pełni automatycznego pomiaru próbek stałych i ciekłych w pionowej lub poziomej konfiguracji pieca.
 • Rozszerzony zakres pomiarowy niskie koszty utrzymania, ultra-nowoczesnych detektorów, od ppb do procentów.
 • System samokontroli – Self Check System (SCS) dla optymalnej niezawodności pracy
 • Technologia czujnika płomieniowego dla zoptymalizowanego spalania próbki, także w najtrudniejszych matrycach (oleje, paliwa, rozpuszczalniki, polimery, węgiel, skroplone gazy.
 • Unikalna technologia podwójnego pieca
  Szybkie przełączanie między aplikacjami pionowymi i poziomymi w jednym aparacie.
  Optymalne dopasowanie do matrycy próbki
 • Modułowa budowa
  Modułowa budowa umożliwia indywidualne konfigurowanie systemu. Można skonfigurować EA® 5000 do swoich potrzeb i wymagań, tworząc swój osobisty system.

Zastosowanie

Przemysł petrochemiczny
Analiza węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, smarów, olejów przekładniowych, olejów transformatorowych, hamulcowych oraz płynów hydraulicznych i wiele więcej.

Produkcja oleju mineralnego i wydobycie gazu ziemnego, rafinerie
Analiza oleju mineralnego, gazu ziemnego, paliw, frakcji pozostałości destylacyjnej, dodatków do paliw, biodiesel, bioetanol i wiele więcej.

Przemysł chemiczny
Analiza wosków, kwasów tłuszczowych, barwników, rozpuszczalników, takich jak węglowodory, alkohole, aldehydy, ketony, itp.

Przemysł polimerowy
Analiza surowców takich jak: butan, propan, dodatków i pochodnych, takich jak PP, PE, PC

Przemysł farmaceutyczny
Analiza wody, olej biały, wazelina, woski, parafina, węgiel aktywowany, alkohole i inne związki organiczne.

Przemysł spożywczy
Analiza alkoholi, wody, olejów, tłuszczów, wosków i wiele innych

Analizy środowiskowe
Określenie TOC / TOX / AOX / EOX w wodach powierzchniowych, używanych do chłodzenia, oraz ścieków.
TOX / AOX / EOX w glebie i osadach ściekowych
EC/OC/TC dla emisji cząstek stałych silników Diesla do monitorowania jakości powietrza

Elektrownie
Analiza paliw takich jak węgiel, olej opałowy, gaz ziemny, paliw pochodnych takich jak drewno, słoma, biogaz itp.
TOC i TOX / AOX w wodzie chłodzącej
Testy materiałów/kontrola jakości
Analizy dla certyfikacji N, S i Cl, np standardów dla przemysłu petrochemicznego, badanie czystości rozpuszczalników itp.

HiPerSens® Detection
Przy jednym, szerokim, zakresie roboczym detektory są odpowiednie dla wszystkich stężeń. HiPerSens® Detection łączy najwyższą czułość w analizie śladowej z szeroką liniowością, aż do górnego zakresu działania. Tak więc wysokie i niskie zawartości pierwiastków mogą być przetwarzane razem w tej samej sekwencji, wystarczy jedna metoda. Próbki o wysokim stężeniu mogą być analizowane bezpośrednio bez rozcieńczenia.

Double Furmance
Technologia podwójnego pieca pozwala na korzystanie z zalet pionowego i poziomego ustawienia w jednym systemie. Zapewnia to nieograniczoną różnorodność aplikacji, zoptymalizowane spalanie, najlepsze wyniki dla wszystkich typów próbek minimalizuje koszty zakupu.

Flame Sensor Technology
Technologia czujnika płomieniowego do automatycznej optymalizacji procesu zapewnia najszybszą możliwą analizę wszystkich próbek w trybie poziomym. Wystarczy jedna metoda dla wszystkich matryc tego samego stanu skupienia. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji i pełne spalanie wolne od sadzy nawet dla dużych ilości próbek. Daje to rzetelne wyniki pomiarów z mniejszą ilością powtórzeń. Nakłady ponoszone na eksploatację zostają znacznie zmniejszone.

Auto-Protection
Automatyczna ochrona skutecznie zapobiega uszkodzeniu systemu cząstki, aerozole i ciecze. Efektywne czyszczenie i suszenie gazów reakcyjnych, monitoring oraz funkcje ochronne maksymalnie zwiększają bezpieczeństwo i minimalizują prace konserwacyjne.

 

Video

 

Akcesoria do analizy elementarnej

 • ABD-automatic boat driver
  Automatyczny podajnik łódek z chłodzonym zamknięciem zaprojektowany do automatycznego wprowadzania do analizatora łódek kwarcowych z próbkami ciekłymi lub stałymi. Chłodzone zamknięcie umożliwia ponadto analizę próbek bardzo wrażliwych i reaktywnych, a także próbek, w których mogą tworzyć się sadze. Spalanie może być kontrolowane i monitorowane za pomocą opcjonalnego czujnika płomienia aby zapewnić optymalny przebieg analizy i zapobiec osmoleniu rury kwarcowej
 • MMS 5000 – multi matrix Sammler
  Podajnik MMS 5000 przeznaczony jest do automatycznego wprowadzania próbek ciekłych i stałych do analizatora multi EA® 5000. Pozwala on na wysoką automatyzację rutynowych analiz. Podajnik może być stosowany zarówno w poziomej jak i pionowej pozycji pieca. Może on zostać uzupełniony o różne tace na próbki (także podgrzewane).
 • Auto injector
  Do bezpiecznego wstrzykiwania próbek ciekłych do 100µl. System multi EA® 5000 sam kontroluje szybkość dozowanej próby, dzięki czemu także próby wysoce reaktywnych próbek mogą zostać wstrzyknięte szybko i niezawodnie ulti EA® 5000.
 • GSS – Gas sampling system
  System przeznaczony jest do wprowadzania próbki gazowej w warunkach podwyższonego ciśnienia do analizatora multi EA® 5000. Próbka musi zostać wprowadzona/rozprężona do specjalnego naczynia (worka) i następnie wprowadzona do reaktora multi EA® 5000. Wersja standardowa pozwala na zadozowanie do 100ml próbki gazu przy różnych prędkościach dozowania.
 • LPG (Liquefied Petroleum Gas) module
  Moduł do bezpośredniego dozowana skroplonych gazów pod ciśnieniem (LPG). Próbki są wstrzykiwane, dokładnie odparowywane, i dozowane w pełni automatycznie przy pomocy modułu LPG - zgodnego z ASTM 6667.
 • GSS/LPG combination module
  Moduł łączony GSS/LPG jest wykorzystywany do dozowania gazów skroplonych oraz pod ciśnieniem. Oddzielne rozgałęzienia dla LPG i próbek gazowych zapobiegają kontaminacji.
 • Moduł TOC
  Rozbudowa mult EA® 5000 o moduł TOC pozwala na określenie zawartości węgla w próbkach ciekłych przez spalanie z pomocą termo-katalitycznego wysokotemperaturowego utleniania zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowy
  mi

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie katalogowej.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Mariusz Kubiak
+48 618 644 620