» » » » » Multimetr cyfrowy B35T+ Bluetooth/TRUErms/RejestratorOFFline

Multimetr cyfrowy B35T+ Bluetooth/TRUErms/RejestratorOFFline

356,70  (290,00  netto)

 • Bezprzewodowa łączność Bluetooth z urządzeniami mobilnymi
 • Możliwość rejestracji mierzonych wartości
 • Możliwość współpracy aplikacji jednocześnie z kilkoma przyrządami B35
 • Zdalne sterowanie pracą przyrządów z poziomu aplikacji
 • Możliwość odczytu głosem aktualnie uzyskiwanych wyników pomiarów
 • Prezentacja wyników (w aplikacji) w formie wykresów i tabel

Cechy szczególne:

 • Łączność Bluetooth
 • Rejestrator + multimetr + termometr
 • Aplikacja na urządzenia mobilne umożliwia jednoczesne połączenie z wieloma miernikami B35
 • Możliwość analizy trendów zmian dzięki trybowi wykresów
 • Wbudowana funkcja ostrzegania głosem, poprawiająca bezpieczeństwo pomiarów
 • Dostępna funkcja odczytu głosem wyników
 • Duży wyświetlacz, ułatwiający odczyt wyników, szybka linijka analogowa
 • Wyświetlacz 3 i 5/6 cyfry
 • Podświetlenie wyświetlacza, umożliwiające pracę w złych warunkach oświetleniowych
 • Pomiary True RMS (z modelach B35T i D35T)


 

  Aplikacja na urządzenia mobilne
Aplikacja na urządzenia mobilne pozwala na współpracę jedocześnie z wieloma B35. Oprócz monitorowania wyników można je rejestrować.
Bezprzewodowe połączenie Bluetooth pozwala na obserwację wyników w bezpiecznej odległości od badanych obiektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu bezpieczeństwo operatora jest gwarantowane.
     
  Funkcja multimetru i rejestratora
Mierzone dane są na żywo uaktualniane oraz automatycznie rejestrowane na urządzeniu mobilnym. Ze względu na mobilność miernika i urządzania rejestrującego (smartfon, tablet) rejestrowane pomiary mogą być wykonywane w dowolnym miejscu w terenie.
Czas trwania rejestracji, okres próbkowania mogą być dostosowywane do aktualnych potrzeb. Dostępna jest prezentacja wyników w formie wykresów oraz możliwość porównania wyników między kilkoma miernikami B35.
     
  Napięcie i prąd na wejściach
Przykładowa rejestracja zmian napięcia i prądu podczas ładowania akumulatora Li-Ion.
— prąd
— napięcie
     
  Zmiana prądu w funkcji temperatury
Przykładowa rejestracja zmian prądu w mierzonym obwodzie w funkcji temperatury.
— prąd
— temperatura
     
  Zarządzenie plikami i ustawienia
Zapis, wywołanie oraz kasowanie plików danych. Możliwość aktywowania funkcji odczytywana głosem wyników po zainstalowaniu pakietu TTS Voice. Odczytywanie głosem wyników uwalnia od konieczności ciągłej obserwacji dzięki czemu wykonywanie pomiarów jest bardziej komfortowe.
     
  Analiza porównawcza
Dane zapisywane są w uniwersalnym formacie CSV. Wcześniejsze rejestracje mogą być wywołane w celu dokonania analizy porównawczej. Tryb wykresu, wizualizujący zgromadzone wyniki, jest bardziej czytelny i ułatwia wyciąganie wniosków.
     
  Zdalne sterowanie
Ekran sterowania na urządzeniu mobilnym pozwala na zdalne sterowanie pracą miernika B35. 

 

Specyfikacja      
Funkcja   Zakres pomiarowy Dokładność
Napięcie DC mV 60,00mV / 600,0mV / 60,00mV / 600,0mV ±(0,5% + 2 cyfry)
V 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V
Napięcie AC mV 60,00mV / 600,0mV ±(0,8% + 2 cyfry)
V 60,00mV / 600,0mV / 6,000V / 60,00V
600,0V / 750V ±(1% + 3 cyfry)
Prąd DC μA 600,0μA ±(0,8% + 2 cyfry)
mA 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA
A 6,000A / 20,00A ±(1,2% + 3 cyfry)
Prąd AC μA 600,0μA ±(1% + 3 cyfry)
mA 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA ±(0.8%+2cyfry)
A 6,000A / 20,00A ±(2%+3cyfry)
Rezystancja 600,0Ω / 6,000kΩ / 60,00kΩ / 600,0kΩ / 6,000MΩ / 10,00MΩ ±(0,8%+2cyfry)
60,00MΩ ±(2%+3cyfry)
Pojemność 40,00nF ±(2,5%+3cyfry)
400,0nF / 4,000μF / 40,00μF  
400,0μF / 4000μF ±(3%+5cyfry)
Częstotliwość 9,999Hz / 99,99Hz / 999,9Hz / 9,999kHz / 99,99kHz / 999,9kHz / 9,999MHz ±(0,8%+2cyfry)
Współczynnik
pracy
0,1% ÷ 99,9% (wartość typowa: Vrms=1V, f=1kHz) ±(1,2%+3cyfry)
0,1% ÷ 99,9% (≥1kHz) ±(2,5%+2cyfry)
Temperatura -50°C÷+400°C ±(2,5%+3cyfry)
Wyświetlacz Licznik 6000  
Częstotliwość 40Hz÷400Hz  
Szybkość zmian na DMM 3 razy / sekundę  
Szybkość zmian w aplikacji 2 razy / sekundę  
Symulacja wykresu
szybkość zmian na DMM
30 razy / sekundę  

 

Modele D-35, D-35T, B-35, B-35T  
Moduł Bluetooth √ (tylko w B35 i B35T)
Auto-skala
True RMS √ (tylko B35T i D35T)
Test diody
Sygnalizacja dźwiękiem
Ostrzeżenie On/Off
Wskaźnik rozładowania baterii
Data Hold
Pomiar relatywny
Wartość Min/Max
Podświetlenie LCD
Symulacja wykresu
Ochrona wejść
Impedancja wejścia 10MΩ
Wymiary LCD 69mm x 52mm
Obszar wyświetlany 67mm x 46mm
Baterie 3V (2,5V x 2)
Wymiary 85 x 185 x 30mm
Waga (bez opakowania) 0,32kg

 

Model D35 D35T B35  B35T B35+ B35T+
  Measurement Range Resolution Accruacy
DC Voltage mV 60.00mV/600.0mV 0.01mV ±(0.5%+2dig)
V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 0.1mV
600.0V/1000V 0.1V
AC Voltage mV 60.00mV/600.0mV 0.01mV ±(0.8%+2dig)
V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 1mV ±(0.8%+2dig)
600.0V/750V 0.1V ±(1%+3dig)
DC Current μA 600.0μA 0.1μA ±(0.8%+2dig)
mA 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA ±(0.8%+2dig)
A 20.00A 1mA ±(1.2%+3dig)
AC Current μA 600.0μA 0.1μA ±(1%+3dig)
mA 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA ±(0.8%+2dig)
A 20.00A 1mA ±(2%+3dig)
Resistance 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ 0.1Ω ±(0.8%+2dig)
60.00MΩ 0.01MΩ ±(2%+3dig)
Capacitance 40.00nF 0.01nF ±(2.5%+3dig)
400.0nF/4.000μF/40.00μF 0.1nF ±(2.5%+3dig)
400.0μF/4000μF 0.1μF ±(3%+5dig)
Frequency 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz 1mHz ±(0.8%+2dig)
Duty Ratio 0.1%~99.9%?typical value: Vrms=1V, f=1kHz? 0.1% ±(1.2%+3dig)
0.1% ~99.9%?≥1kHz? ±(2.5%+2dig)
Temperature -50?~+400? 1°C ±(2.5%+3dig)
-58°F~+752°F 1°F ±(4.5%+5dig)
Display 6000 count
Frequency (40-400)Hz
Shift Rate on DMM 3  times  /  s
Shift Rate on App 2  times  /  s
Simulated Chart Shift Rate on DMM 30  times  /  s
Bluetooth Module √  (only in B35,  B35T, B35+, and B35T+) True RMS √ (only in B35T,  B35T+, and D35T)
Auto-scale √  LCD Backlight √  
Max / Min Value √   Simulated Chart √  
Diode Test √  offline recording function √  (only in  B35+, and B35T+)
Audion Test √  Input Protection √  
Auto Power-off √  Input Impedance 10MΩ
On-off Warning √  LCD Size 69 x 52 mm
Low-battery Indicator √  Display Area 67 x 46 mm(effective area 66 x 45 mm)
Data Hold √  Battery 3V (1.5V x 2)
Relative Measurement √    Weight(without package) 0.32 kg

 

 

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Szymon Białkowski
+48 61 8644 610