RNPP-311M Przekaźnik napięciowy 3-fazowy

Przekaźnik napięciowy RNPP-311M

służy do zabezpieczenia trójfazowej instalacji elektrycznej przed skutkami awarii sieci elektrycznej, takich jak:

 • przekroczenie dopuszczalnych progów wartości skutecznej napięcia;
 • nieprawidłowa kolejność faz i załączenie dwóch faz jednocześnie; 
 • zakłócenie obecności wszystkich faz i asymetria napięcia sieciowego.

Przekaźnik kontroluje podstawowe parametry sieci elektrycznej i w przypadku ich odchylenia odłącza obciążenie.

Diody LED na panelu przednim sygnalizują:

 • obecność napięcia w sieci;
 • stan obciążenia (on/off);
 • rodzaj powstałej awarii.

Za pomocą potencjometrów regulacyjnych użytkownik może dokonać ustawień:

 • progu minimalnej/maksymalnej dopuszczalnej wartości napięcia (w procentach napięcia znamionowego);
 • opóźnienia czasu załączenia obciążenia po przywróceniu właściwych parametrów sieci.
 • czasu odłączenia obciążenia w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii napięcia sieciowego.

Za pomocą przełączników na panelu przednim użytkownik może wybrać typ kontrolowanej sieci 380/400 V oraz włączyć lub wyłączyć kontrolę parametrów sieci, takich jak:

 • kolejność i wystąpienie zwarcia międzyfazowego
 • obecność wszystkich faz i symetria napięcia sieciowego;
 • spadek napięcia;
 • wzrost napięcia;


Odpowiednie kombinacje położenia przełączników umożliwiają pracę przekaźnika RNPP-311M w różnych trybach, takich jak:

 • tryb pełnej kontroli napięcia sieci;
 • tryb kontroli minimalnego/maksymalnego napięcia;
 • tryb kontroli minimalnego napięcia;
 • tryb kontroli maksymalnego napięcia;
 • tryb kontroli obecności faz;
 • tryb kontroli nieprawidłowej kolejności izwarcia międzyfazowego ;
 • tryb kontroli asymetrii faz oraz inne tryby.

Kontrola obecności faz utrzymuje się we wszystkich położeniach przełączników, miedzy innymi, gdy znajdują się w położeniu OFF.

Przewidziana możliwość podłączenia zasilania  zewnętrznego24V (na indywidualne zamówienie).

 

Dodatkowe informacje:

 1. ten przekaźnik jest urządzeniem mikroprocesorowym – próbkuje napięcia/prądy do 200 razy na okres sieci, w związku z tym nie ma błędnych zadziałań = ŚWIETNA PRACA Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, NIE POWODUJE NIEPOTRZEBNYCH WYŁĄCZEŃ – oto film jak współpracuje z agregatem: https://www.youtube.com/watch?v=sugWYJGmqS0
 1. inteligentne działanie (niewielki „przysiad” napięcia – czeka na odłączenie do 12s, zanik fazy – wyłącza natychmiast bez względu na nastawione opóźnienie)
 2. diody LED odpowiednim świeceniem pokazują typ awarii występującej w danej chwili – można rozstrzygnąć o awarii „na telefon”, bez potrzeby wyjeżdżania do klienta!
 3. możliwość odłączenia kontroli, na które ma „nie reagować” – czyli można „dopasować” działanie do naszej aplikacji

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie katalogowej.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Pawel Knopczyk
+48 618 644 612