» » » » Systemy pomiaru i archiwizacji parametrów (np. temperatura, wilgotność, etc.)

Systemy pomiaru i archiwizacji parametrów (np. temperatura, wilgotność, etc.)

Serwis Merazet S.A., obok świadczenia usług serwisowych,  specjalizuje się również w tworzeniu kompleksowych rozwiązań dla pomiaru i rejestracji parametrów środowiskowych i wielkości fizycznych.

W chwili gdy rosną wymagania związane z powtarzalnością warunków produkcji przemysłowej, kontrolą jakości i koniecznością ciągłego monitorowania parametrów krytycznych, niezbędne staje się ich szybkie i wiarygodne obrazowanie, również w zgodzie z GMP, ISO lub QS.

Właściwie zaprojektowane systemy weryfikacji i archiwizacji parametrów odgrywają istotną rolę w pracy laboratoriów działających zgodnie ze standardami GLP i warunkami akredytacji, a także u producentów żywności, którzy w swej codziennej pracy stosują się do zaleceń systemu HACCAP. Również budownictwo, w niektórych procesach technologicznych, wymaga monitorowania pewnych wielkości, takich jak punkt rosy, wilgotność, temperatura, czy naprężenie.

Zaletą oferowanych przez zespół Merazet S.A. rozwiązań jest elastyczność i otwartość systemów pozwalająca na ich dalszą rozbudowę zgodnie z bieżącymi potrzebami. Projektujemy zarówno niewielkie instalacje, jak i rozległe systemy przemysłowe. Opieramy się na komponentach sprawdzonych dostawców, co jest jednym z gwarantów bezproblemowego działania i szybkiej naprawy w przypadku ewentualnej usterki. Stosowane przez nas sprawdzone rozwiązania i standardy zapewnia pełną wymienialność potencjalnie zużytych w czasie eksploatacji komponentów i czujników.

Zaletą naszych rozwiązań jest także łatwy dostęp do wyników. Wszystkie gromadzone przez system dane mogą być na bieżąco przekazywane za  pośrednictwem Internetu i sieci LAN. Możliwe jest także informowanie o przekroczeniu ustalonych wartości alarmowych (np. informacji o zalaniu wodą, czy wyłączeniu się chłodni lub klimatyzacji) za pośrednictwem sygnału dźwiękowego, świetlnego, a także  poprzez SMS czy e-mail.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Adam Putowski
+48 618 644 627