Wielofunkcyjny miernik instalacji HT – MacroTest G3

4 907,70  (3 990,00  netto)

 

Funkcje pomiarowe:

 • Test ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciami: 50V, 100V, 250V, 500V oraz 1000V DC
 • Badania wyłączników RCD: AC, A, B (300mA) / standardowych, selektywnych i ze zwłoką
 • Badania wyłączników RCD: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
 • Pomiar prądów upływu przekaźników RCD (opcjonalne cęgi  RCDX10 lub cęgi HT96U)
 • Pomiar impedancji pętli (Faza-Faza, Faza-Neutralny, Faza-PE) z obliczeniem spodziewanego prądu zwarcia
 • Pomiar impedancji pętli z wysoką rozdzielczością (z opcjonalną przystawką IMP57)
 • Weryfikacja skuteczności, zastosowanych w danym obwodzie, wyłączników MCB o charakterystykach B, C, D i K, bezpieczników typu gG i aM
 • Wybór przekroju, materiału przewodnika, ilość żył i rodzaju izolacji przewodów
 • Wybór czasu wyzwolenia badanego przyrządu ochronnego
 • Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu 
 • Pomiar rezystancji uziemienia metodą cęgową (opcjonalna przystawka cęowa T2100)
 • Pomiar pętli bez wyzwolenia RCD
 • Wskazanie kolejności faz
 • Pomiar parametrów środowiskowych (funkcja AUX): temperatury, wilgotności względnej i światła (opcja)

Video

1. Specyfikacja elektryczna

Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr rozdzielczości) przy 23°C ± 5°C, <60%HR

 

Napięcie (RCD, Pętla zwarcia, Kierunek wirowania faz)

Zakres [V]

Rozdzielczość [V]

Dokładność

15 ¸ 460

1

±(3.0% odczytu + 2 cyfry)

 

Częstotliwość

Zakres [Hz]

Rozdzielczość [Hz]

Dokładność

47.0 ¸ 63.6

0.1

±(0.1% odczytu + 1 cyfra)

 

Test ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych

Zakres [W]

Rozdzielczość [W]

Dokładność (*)

0.01 ¸ 19.99

0.01

±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

20.0 ¸ 99.9

0.1

(*) należy skalibrować kable w celu wyzerowania ich rezystancji

 • Prąd pomiarowy: > 200mA DC dla R£5W (z kalibracją) ; Rozdzielczość dla prądu DC:1mA
 • Napięcie jałowe: 4V £ V0 £ 12V

 

Rezystancja izolacji (napięcie DC)

Napięcie pomiarowe [V]

Zakres [MW]

Rozdzielczość [MW]

Dokładność

50

0.01 ¸ 9.99

0.01

±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

10.0 ¸ 49.9

0.1

50.0 ¸ 99.9

0.1

±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

100

0.01 ¸ 9.99

0.01

±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

10.0 ¸ 99.9

0.1

100.0 ¸ 199.9

0.1

±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

250

0.01 ¸ 9.99

0.01

±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

10.0 ¸ 99.9

0.1

100 ¸ 499

1

±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

500

0.01 ¸ 9.99

0.01

±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

10.0 ¸ 199.9

0.1

200 ¸ 499

1

500 ¸ 999

1

±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

1000

0.01 ¸ 9.99

0.01

±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

10.0 ¸ 199.9

0.1

200 ¸ 999

1

1000 ¸ 1999

1

±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

 • Napięcie jałowe: nominalne napięcie pomiarowe –0% +10%
 • Prąd zwarciowy: <6.0mA przy 500V napięcia pomiarowego
 • Nominalny prąd pomiarowy: >1mA jeśli obciążenie= 1kW*Vn (Vn=50V, 100V, 250V, 500V, 1000V)
 • Zabezpieczenie: komunikat błędu wyświetlany na ekranie dla napięcia wejściowego >10V

 

Impedancja pętli zwarcia (ZL-L, ZL-N, ZL-PE)

Zakres [W]

Rozdzielczość [W]

Dokładność

0.00 ¸ 199.9 mW (*)

0.1 mW (*)

±(5.0% odczytu + 1mW) (*)

200 ¸ 1999 mW (*)

1 mW (*)

0.01 ¸ 9.99 W

0.01 W

±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

10.0 ¸ 199.9 W

0.1 W

(*) Przy pomocy opcjonalnego IMP57

 • Maksymalny prąd pomiarowy: 5.81A (przy 265V); 10.10A (przy 457V)
 • Zakresy napięcia pomiarowego: 100¸265V (Linia-Neutralny) / 100¸460V (Linia-Linia); 50/60Hz ± 5%
 • Typ ochrony: MCB (B, C, D, K), Bezpiecznik (gG, aM)
 • Materiał izolacyjny: PVC, Guma butylowa, EPR, XLPE

Test wyłączników różnicowoprądowych RCD

Ogólna charakterystyka

 • Nominalny prąd wyzwalania: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
 • Typ RCD: AC, A, B / Ogólny, Selektywny i opóźniony
 • Napięcie Linia-PE: 100V ¸ 265V
 • Częstotliwość: 50/60Hz ± 5%

 

Prąd wyzwalania RCD

Typ RCD

IDN

Zakres IDN [mA]

Rozdzielczość [mA]

Dokładność IDN

AC, A

IDN £ 650mA

(0.3 ¸ 1.1) IDN

£ 0.1 IDN

-0%, +(5.0% IDN)

 

Zakres czasu wyzwalania RCD [ms] (Układ TT/TN)

 

 • Rozdzielczość: 1ms, Dokładność: ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

 

Zakres czasu wyzwalania RCD [ms] (Układ IT)

 

 • Rozdzielczość: 1ms, Dokładność: ±(2.0% odczytu + 2 cyfry)

 

RA – Impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania

Ogólna charakterystyka

 • Napięcie pomiarowe: 100¸265V (Linia-PE), 50/60Hz ± 5%

 

RA – Układy z przewodem neutralnym

Zakres [W]

Rozdzielczość [W]

Dokładność

0.01 ¸ 9.99

0.01

-0%, +(5.0% odczytu + 0.1W)

10.0 ¸ 199.9

0.1

-0%, +(5.0% odczytu + 1W)

200 ¸ 1999

1

-0%, +(5.0% odczytu + 3W)

Prąd pomiarowy: ~10mA

 

RA – Układy bez przewodu neutralnego

Zakres [W]

Rozdzielczość [W]

Dokładność

1 ¸ 1999

1

-0%, +(5.0% odczytu + 3 cyfry)

Prąd pomiarowy: < ½ IDN ustawienie

 

Napięcie dotykowe Ut

Zakres [V]

Rozdzielczość [V]

Dokładność

0 ¸ 2Utlim

0.1

-0%, +(5.0% odczytu + 3 cyfry)

Utlim (Ul): 25V , 50V

 

Rezystancja uziemienia / Rezystywność gruntu

Ogólna charakterystyka

Prąd pomiarowy: <10mA – 77.5Hz, Napięcie jałowe: < 20V rms

 

Rezystancja uziemienia

Zakres [W]

Rozdzielczość [W]

Dokładność (*)

0.01 ¸ 9.99

0.01

±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

10.0 ¸ 99.9

0.1

100 ¸ 999

1

1.00k ¸ 49.99k

0.01k

(*) Należy dodać 5% do dokładności jeśli rezystancja sondy (Rs lub Rh) > 100 x Rmierzone

 

Rezystywność gruntu

Zakres [Wm]

Rozdzielczość [Wm]

Dokładność (*)

0.06 ¸ 9.99

0.01

±(5.0% odczytu + 3 cyfry)

10.0 ¸ 99.9

0.1

100 ¸ 999

1

1.00k ¸ 9.99k

0.01k

10.0k ¸ 99.9k

0.1k

100k ¸ 999k

1k

1.00M ¸ 3.14M

0.01M

(*) z odległością d=10m, Zakres odległości “d”: 1 ¸ 10m

 

Prąd upływu (za pomocą opcjonalnego przetwornika cęgowego HT96U)

Zakres [mA]

Rozdzielczość [mA]

Dokładność

0.5 ¸ 999.9

0.1

±(5.0% odczytu + 2 cyfry)

 

Parametry środowiskowe (funkcje AUX)

Parametr

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

Temperatura [°C]

-20°C ¸ 80°C

0.1 °C

±(2.0% odczytu +2 cyfry)

Temperatura [°F]

-4°F ¸ 176°F

0.1 °F

Wilgotność względna [%HR]

0 ¸ 100%HR

0.1% UR

Wyjściowe napięcie DC

0.1mV ¸ 1.0V

0.1mV

Natężenie oświetlenia [Lux]

0.001Lux ¸ 20.00 Lux (*)

0.001 ¸ 0.02 Lux

0.1 Lux ¸ 2000 Lux (*)

0.1 ¸ 2 Lux

1 Lux ¸ 20 kLux (*)

1 ¸ 20 Lux

(*) Dokładność sondy luksometrycznej HT53 jest zgodna z Klasą AA

2. Specyfikacja ogólna

 

Wyświetlacz i pamięć:

 • Cechy: Dotykowy, kolorowy graficzny ekran LCD, 320x240mm
 • Pamięć: 999 komórek, 3 poziomy znaczników
 • Komunikacja: Optyczny-USB

 

Zasilanie:

 • Baterie: 6 x 1.2V(akumulatory) typ AA lub 6 x 1.5V typ AA

 

Właściwości mechaniczne:

 • Wymiary (Dł. x Sz. x W.): 225 x 165 x 105mm
 • Waga (z bateriami): około 1.2kg

 

Warunki środowiskowe:

 • Temperatura odniesienia: 23°C ± 5°C
 • Temperatura pracy: 0° ¸ 40°C
 • Dozwolona wilgotność względna: < 80% HR
 • Temperatura przechowywania: -10 ¸ 60°C
 • Wilgotność przechowywania: < 80% HR

 

Test sprawdza zgodność z normami:

 • Test ciągłości prądem 200mA: IEC/EN61557-4
 • Rezystancja izolacji: IEC/EN61557-2
 • Rezystancja uziemienia: IEC/EN61557-5
 • Impedancja pętli zwarcia: IEC/EN61557-3
 • Test RCD: IEC/EN61557-6
 • Kolejność wirowania faz: IEC/EN61557-7

 

Ogólne normy:

 • Bezpieczeństwo przyrządów pomiarowych: IEC/EN61010-1 + A2(1997)
 • Norma produktowa: IEC/EN61557-1,2,3,4,5,6,7
 • Izolacja: podwójna izolacja
 • Stopień zanieczyszczenia: 2
 • Kategoria przepięciowa: CAT III 240V~ (do ziemi), max 415V pomiędzy wejściami
 • Maks. Wysokość pracy: 2000m
 • EMC: EN61326-1 (1998) + A1 (1999)

 

 

Przyrząd ten jest zgodny z wymaganiami Niskonapięciowej Dyrektywy europejskiej 2006/95/EEC (LVD) oraz EMC 2004/108/EEC

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie katalogowej.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Krzysztof Tomaszewski
+48 618 644 630