Wielofunkcyjny tester instalacji elektrycznych COMBI421

COMBI421 to innowacyjny, wielofunkcyjny tester instalacji zaprojektowany do wykonywania wszystkich testów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z normami (VDE0100, BS7671), zapisywania parametrów środowiskowych (naświetlenie, temperatura), prądów upływu i mocy czynnej, harmonicznych, pomiarów współczynnika mocy w systemach jednofazowych. Miernik  ten jest bardzo prosty w obsłudze i posiada dużą ilość wewnętrznych funkcji, które można wybierać przy pomocy menu dostępnego w wielu językach. Model ten ponadto pozwala wykonywać główne pomiary przy pomocy specjalnej zdalnej sondy (PR400 – urządzenie opcjonalne), szczególnie przydatnej przy wykonywaniu testów w trybie bardzo szybkim i wewnętrznej funkcji AUTO do sekwencyjnych pomiarów całkowitej rezystancji ziemi, testów RCD do 1A prądu nominalnego oraz izolacji bezpośrednio na gniazdku w instalacjach cywilnych. Menu pomocy dostępne jest do każdego trybu pomiarowego i udostępnia informacje podczas podłączania miernika do instalacji. Najnowszy elektroniczny wybierak zapewnia miernikowi ekstremalnie wytrzymałą konstrukcję. Duża wewnętrzna pamięć pozwala zapisywać rezultaty wszelkich pomiarów i przesyłać je do PC przy pomocy portu szeregowego i dedykowanego oprogramowania. Każdy pomiar zapisywany jest wraz z wynikami cząstkowymi i parametrami środowiskowymi  z aż do dwóch lokalizatorów ID ( wybieralnych przez użytkownika w mierniku) w celu zapamiętania dokładnego miejsca w którym dokonano pomiaru.

Video

http://www.youtube.com/watch?v=VsQw1As7YU0

Funkcje:

 • Test ciągłości przy 200mA
 • Test izolacji przy 50, 100, 250, 500 i 1000V DC
 •   Czas wyzwalania RCD typu AC, A, Standardowy i Selektywny do 1A
 • Prąd wyzwalania RCD typu AC, A, Standardowego i Selektywnego do 1A
 • Impedancja zwarcia lini/pętli
 • Impedancja z wysoką dokładnością lini/pętli (z dodatkowym urządzeniem IMP57)
 • Szacowany prąd zwarcia
 • Napięcie styku
 • Globalna rezystancja ziemi bez wyzwalania RCD
 • Wskaźnik sekwencji fazowej
 • Funkcja AUTO (Ra + test RCD + izolacja) wtyczki
 • Napięcie i prąd TRMS AC
 • Moc czynna, bierna i pozorna oraz współczynnik mocy systemów jednofazowych
 • Harmoniczne do 49 prądu/napięcia i THD% systemów jednofazowych
 • Pomiar parametrów środowiskowych (°C, °F, %RH, Lux)
 • Pomiar przy pomocy zdalnej sondy (z dodatkowym urządzeniem PR400)
 • Prąd upływu
 • Funkcja HOLD
 • Pomoc na wyświetlaczu
 • Wewnętrzna pamięć
 • Interfejs optyczno-USB do połączenia z PC

CAŁKOWITA REZYSTANCJA UZIEMIENIA

Pomiar całkowitej rezystancji uziemienia przy 15mA bez powodowania wyzwalania protekcji RCD.

TEST IZOLACJI M?

 • 50V
 • 100V
 • 250V
 • 1000V

TRYBY POMIAROWE:

 • MANUAL: Test będzie  działał podczas wciśnięcia przycisku GO/STOP na urządzeniu (bądź START na zdalnej sondzie).  Jeśli wciśnięty zostanie przycisk GO/STOP (bądź START na sondzie zdalnej) i natychmiast puszczony test ma długość 2 sekund.
 • TIMER: Ustawienie czasu aby możliwe było przemieszczenie końcówek przewodników podczas testu.

Test RCD

 • Typu A, AC Generalnie i Selektywnie
 • Tryb testowy Ramp
 • Prąd testowy do 1A

Combi421 podczas testu mierzy następujące parametry:

 • Czas wyzwalania
 • Prąd wyzwalania
 • Napięcie styku (Ut)
 • Całkowita rezystancja uziemienia (RA)

Tryby testowe:

 • AUTO: Sekwencja sześciu testów z prądem upływu równego x1 x5 x1/2 prądu nominalnego i z połową fali napięcia dodatnią i połową ujemną.
 • Manual x1/2 x1 x2 x5

Impedancja Lini/Pętli

 • Pomiar impedancji linii i pętli z wyznaczaniem szacowanego prądu zwarcia.
 • Faza – Faza
 • Faza- Przewód neutralny
 • Faza- Uziemienie

Ciągłość przewodów ochronnych

 • Wartości testu ciągłości:
 • Prąd testowy wyższy niż 200mA
 • Napięcie układu od 4 do 24V.

Pomiar rotacji fazowej:

 • Z 1 lub 2 zaciskami ze zdalną sondą PR400

Pomiar Mocy

Pomiar w czasie rzeczywistym parametrów elektrycznego systemu jednofazowego:

 • Napięcie i Natężenie TRMS
 • Moc  Czynna/Bierna/Pozorna
 • Do 49 Harmonicznych
 •   Współczynnik Mocy i Cos Phi
 • Częstotliwość

Prąd Upływu

Pomiar prądu upływu dokonywany jest przy pomocy urządzenia HT96U z możliwością ustawienia pełnej skali  od 1A do 1000A

Sonda Zdalna

PR400 może przyśpieszyć Twoje wszystkie testy i wymaga tylko jednej ręki.

Parametry środowiskowe

 • RH i TMP, wilgotność powietrza przy użyciu przystawki cęgowej HT52/05
 • Lux, naświetlenie, przy pomocy HT53/05

Oprogramowanie TopView

 • Możliwość tworzenia profesjonalnych raportów
 • Możliwość drukowania i eksportowania do XLS oraz PDF
 • Przekazywanie danych z urządzenia do PC przez złącze optyczne/USB

Standard:

 • C2033X : Kable trójprzewodowe z wtyczką Shuko
 • Zestaw uniwersalny: Zestaw 3 kabli + 3 krokodylki + 1 przewód testowy
 • BORSA75N: lekka torba
 • Instrukcja użytkownika na płycie CD
 • Skrócona instrukcja obsługi

Opcjonalnie:

 • TOPVIEW2066: Oprogramowanie Windows + przewód C2006 optyczny/USB
 • HT96U: Sztywny zacisk 1-100-1000A AC, średnicy 54mm
 • HT52/05: Sonda temperatury/wilgotności
 • HT53/05: Sonda naświetlenia (LUX)
 • PR400: Zdalny przewód aktywacyjny testów
 • IMP57: Urządzenie do pomiaru impedancji linii/pętli z wysoką rozdzielczością
 • SP-0400: Zestaw pasków do zawieszenia miernika na szyi 

Standardy

 • Dyrektywa EMC 2004/108/CE
 • 16 edycja
 • CE MARK
 • EN 61008
 • IEC/EN 61010-032
 • IEC/EN 61010-1
 • IEC/EN61187
 • IEC/EN61557-1
 • IEC/EN61557-2
 • IEC/EN61557-3
 • IEC/EN61557-4
 • IEC/EN61557-6
 • IEC/EN61557-7
 • Dyrektywa LVD 2006/95/CE
 • VDE 0100

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie katalogowej.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Tomasz Witak
+48 61 8644 608