» » » Woltomierz elektrostatyczny z pomiarem wilgotności – KEYENCE SK-H050

Woltomierz elektrostatyczny z pomiarem wilgotności – KEYENCE SK-H050

Punktowy pomiar ładunku elektrostatycznego i wilgotności
 
Ważne jest zapewnienie wystarczającej wilgotności do tłumienia ładunków elektrostatycznych w celu skutecznej kontroli elektrostatycznej w miejscu pracy.
Jednakże, w większości przypadków wilgotność różni się w poszczególnych miejscach danego pomieszczenia.
W wielu miejscach, podczas gdy możliwe jest zmierzenie wilgotności w pomieszczeniu, nie jest możliwe wykonanie pomiaru w danym punkcie pracy.
KEYENCE oferuje punktowy pomiar wilgotności oraz ładunku elektrostatycznego umożliwiając zwiększoną kontrolę antystatyczną.
 
Elektryczność statyczna i wilgotność są powiązane: gdy wilgotność przekracza 60%
RH, mniej prawdopodobnej jest zgromadzenie się ładunku elektrostatycznego.
Nawet podczas okresu zimowego, gdy ładunki elektrostatczne gromadzą się dzięki
chłodniejszemu, suchemu powietrzu, problemy związane z elektrostatyką mogą być
ograniczone poprzez utrzymywanie stałego poziomu wilgotności w otoczeniu
miejsca pracy.
 
Ponieważ wilgotnośc zmienia się wraz z temperaturą, wilgotność może się
różnić w pomieszczeniu w zależności od miejsca. Temperatura jest względnie
wysoka w otoczeniu systemów produkcyjnych, co powoduje obniżenie się
wilgotności.
 
Poprzez równoczesny pomiar ładunku elektrostatycznego i wilgotności, można dokładnie zidentyfikować czy w danym obszarze mogą występowąc problemy związane
z elektrostatyką. Pozwala to na zoptymalizowanie środków antystatycznych, w tym nawilżanie oraz inne procedury eliminacji ładunków elektorstatycznych, jak np.
zainstalowanie jonizatora.
 
Zamontowanie precyzyjnego czujnika potencjałów powierzchniowych w żywicy antystatycznej pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu dokładności pomiarowej w
swojej klasie. KEYENCE może zaspokoić Twoje potrzeby od precyzyjnych pomiarów z rozdzielczością 1 V do pomiarów wysokonaładowanych obiektów do ±50 kV.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie katalogowej.

Kontakt ze specjalistą

Nasi sprzedawcy pomogą Państwu dobrać odpowiednią aparaturę.

Zapytaj o produkt

Porozmawiaj z opiekunem produktu!

Krzysztof Tomaszewski
+48 618 644 630