Laboratorium Pomiarowe Merazet wystawia świadectwo wzorcowania dla wybranych urządzeń. Świadectwo wzorcowania jest wystawione zgodnie z panującym wzorem.

Wszystkie pomiary w Laboratorium wykonywane są przy użyciu wzorców posiadających aktualne, akredytowane świadectwo wzorcowania i z użyciem procedur gwarantujących zachowanie miarodajności, odtwarzalności i powtarzalności.

W każdym Świadectwie Wzorcowania wydanym przez Laboratorium Merazet S.A. umieszczona jest informacja, co do wzorca użytego przy wzorcowaniu oraz numer jego akredytowanego świadectwa. Na prośbę klienta możemy dołączyć do dokumentów zwrotnych kopię tych Świadectw Wzorcowania.

Laboratorium działa zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 oraz w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zapewniając spójność pomiarową i wysokie parametry uzyskiwanych wyników.

Zapytaj o wzorcowanie

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia