Właściwe funkcjonowanie testerów instalacji elektrycznych odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości i kontrolowaniu bezpieczeństwa elektrycznego.

Ich weryfikacja powinna odbywać się zgodnie z czasookresem wzorcowania wskazanym przez producenta, zazwyczaj nie rzadziej niż raz w roku.

Duże zakresy pomiarowe, m.in:

 • niskie rezystancje w zakresach od 100mΩ do 10kΩ
 • wysokie rezystancje w zakresach od 10kΩ do 100GΩ
 • wielkie rezystancje w zakresach od 350MΩ do 100TΩ
 • rezystancje ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych w zakresie od 25mΩ do 1,8kΩ
 • impedancji linii,pętli zwarcia w zakresach od 25mΩ do 1,8kΩ
 • parametry RCD
  • prądów zadziałania od 3mA do 3000mA z symulacją wszystkich typów wyłączników
  • czasów zadziałania od 10ms do 5000ms z symulacją wszystkich typów wyłączników
 • napięcia AC/DC w zakresie 3 do 10kV
 • mierniki cęgowe w zakresie od 1 do 1000A AC/DC dla 50Hz i 400Hz

Cennik

megaomomierze 150 zł netto
teraomomierze 180 zł netto
testery ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych 500 zł netto
testery pętli zwarcia 100 zł netto
testery RCD 130 zł netto
wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych 300 zł netto
mierniki rezystancji uziemienia 150 zł netto
mierniki rezystywności gruntu 150 zł netto
multimetry 50 zł netto za funkcję
mierniki cęgowe 50 zł netto za zakres.

Świadectwo zgodności z normą PN-EN 61557-1 do 10

Badania powyższych urządzeń odbywają się w Laboratorium Merazet S.A. zgodnie z najnowszym wydaniem normy PN-EN 61557-1 do 10 i kończą się wydaniem świadectwa zgodności urządzenia z tą normą.

Zapytania indywidualne

Realizujemy także nietypowe i indywidualne testy i kalibracje. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj o wzorcowanie

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia