Badania zgodności procesów cieplnych z normą CQI-9.

Badania wykonujemy m.in. dla pieców:

  • laboratoryjnych
  • wysokotemperaturowych
  • próżniowych
  • pracujących w atmosferze gazów obojętnych i szlachetnych
  • procesowych, o konstrukcji: muflowej, rurowej, tyglowej i wielkogabarytowych

Zakres usług

  • wsparcie merytorycznie w zakresie pomiarów
  • badania temperatury (kondycjonowanie procesów termicznych)
  • kompleksowa obsługa badań mikrostruktury i fizykochemicznych

Zapytaj o wzorcowanie

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia