Pomiary szczelności osadzania (integralności) filtrów HEPA oraz ilości cząstek należy wykonywać po każdorazowej wymianie filtra.

Oferujemy Państwu kontrolę filtrów:

  • pomieszczeń czystych
  • komór laminarnych, stacjonarnych i przemysłowych
  • innych urządzeń wykorzystujących filtry HEPA (próżniowych, pracujących w atmosferze gazów obojętnych, szlachetnych i procesowych)

Dodatkowe usługi

  • pomiar ilości cząstek
  • badanie prędkości przepływów laminarnych
  • weryfikacja szczelności instalacji

Badania zgodne z normą:
ISO 14644-1 (klasyfikacja pomieszczeń)
PN-EN 1822-1 (badanie skuteczności filtrów HEPA)

Zapytaj o usługę

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia