Oferujemy badania wydajności nawiewników i wywiewników zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Ocena prawidłowej pracy instalacji jest wymagana zarówno podczas odbioru instalacji jak w wypadku ewentualnej kontroli.

Wycena usługi jest przygotowywana indywidualnie.
Realizujemy usługi również w siedzibie klienta.

Zapraszamy do składania zapytań!

Zapytaj o usługę

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia