Wychodząc naprzeciw  normom dotyczącym sprawdzeń urządzeń laboratoryjnych (system HACCP, ISO 9001) oferujemy Państwu kontrolę parametrów temperatury i wilgotności w różnego typu urządzeniach laboratoryjnych, takich jak:

  • cieplarki
  • inkubatory
  • komory klimatyczne
  • szafy chłodnicze
  • suszarki
  • piece

Kontrola może obejmować, w zależności od stawianych wymagań, od jednego do dziewięciu punktów temperatury na jednej powierzchni oraz trzech punktów wilgotności. Pomiar odbywa się w tym samym czasie dla jednej powierzchni (półki) według zaleceń szeroko wykorzystywanej niemieckiej normy DIN 12880. Umożliwia to dokładne określenie rozłożenia temperatury (wilgotności) i wykonanie mapy rozkładu tych wielkości dla pracującego urządzenia.

Do sprawdzenia wykorzystujemy bardzo dokładny system pomiarowy, posiadający Świadectwo Wzorcowania i wyposażony w czujniki klasy A oraz oprogramowanie komputerowe.

Testy wykonujemy w następujących wariantach:

  • testy stabilnościowe długotrwałe
  • testy sprawdzenia standardowe
  • testy wydajnościowe (czasy dochodzenia do zadanych parametrów, czasy odzyskiwania zadanych parametrów)
  • inne w zależności od ustaleń i możliwości

Sprawdzenia  kończą się wydaniem PROTOKOŁU SPRAWDZENIA dla danego urządzenia wraz z zamieszczeniem wyników w formie  wartości lub, na życzenie przygotowywanych, wykresów z określeniem zakładanych dokładności i odchyleń.

Zapytaj o usługę

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia