Kalibrujemy płyty obciążane statycznie firm: Froewag, Wille Geotechnik i Anix.

Cennik napraw

Naprawy są wyceniane, w zależności od uszkodzeń i zakresu prac, przed przystąpieniem do kalibracji.

Cennik kalibracji

  • 400 PLN netto dla płyt zakupionych w Merazet S.A.
  • 450 PLN netto dla pozostałych płyt oraz kalibracja ekspresowa (do 24 godzin po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny kalibracji)

Usługa obejmuje:

  • oczyszczanie płyty
  • sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz sensora przemieszczeń
  • wykonanie kalibracji
  • wydanie świadectwa kalibracji zawierającego dane urządzenia i wyniki odniesione do stanowiska kalibracyjnego

Dlaczego my?

  • Mamy profesjonalne stanowisko kalibracyjne, na którym symulowane są warunki ugięcia różnych rodzajów podłoża
  • Zgodność z normą DIN 18134
  • Każdy element stanowiska posiada świadectwo wzorcowania
  • Możliwość kalibracji i dokonania podstawowych napraw zw ciągu 24 godzin.

Zapytaj o usługę

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia