Tworzymy dedykowane, kompleksowe rozwiązania dla pomiaru i rejestracji parametrów środowiskowych i wielkości fizycznych.

Zaletą oferowanych przez zespół Merazet S.A. rozwiązań jest elastyczność i otwartość systemów pozwalająca na ich dalszą rozbudowę zgodnie z bieżącymi potrzebami. Projektujemy zarówno niewielkie instalacje, jak i rozległe systemy przemysłowe. Opieramy się na komponentach sprawdzonych dostawców, co jest jednym z gwarantów bezproblemowego działania i szybkiej naprawy w przypadku ewentualnej usterki. Stosowane przez nas sprawdzone rozwiązania i standardy zapewnia pełną wymienialność potencjalnie zużytych w czasie eksploatacji komponentów i czujników.

Zaletą naszych rozwiązań jest także łatwy dostęp do wyników. Wszystkie gromadzone przez system dane mogą być na bieżąco przekazywane za pośrednictwem Internetu i sieci LAN. Możliwe jest także informowanie o przekroczeniu ustalonych wartości alarmowych (np. informacji o zalaniu wodą, czy wyłączeniu się chłodni lub klimatyzacji) za pośrednictwem sygnału dźwiękowego, świetlnego, a także poprzez SMS czy e-mail.

Wymagania związane z powtarzalnością warunków produkcji przemysłowej, kontrolą jakości i koniecznością ciągłego monitorowania parametrów krytycznych cały czas rosną. Serwis wychodzi naprzeciw potrzebie szybkiego i wiarygodnego obrazowania, również w zgodzie z GMP, ISO, QS, GLP i warunkami akredytacji i HACCAP.

Zastosowanie dedykowanych systemów pomiarowych

  • Laboratoria działające zgodnie ze standardami GLP i warunkami akredytacji
  • produci żywności pracujący w systemie HACCAP
  • Firmy z branży budownictwa stosujące procesy technologiczne monitorujące wielkości: punkt rosy, wilgotność, temperaturę, naprężenie i in.

Zapytaj o usługę

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia