Oferujemy Państwu walidację laboratoryjnyej aparatury pomiarowej (mierzącej takie wielkości jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość przepływów, obrotów, parametrów elektrycznych oraz pomiar natężenia promieniowania Vis i mocy promieniowania UVA). Nasze procedury dotyczące każdego etapu kwalifikacji oparte są na najnowszych aktualizacjach odpowiednich norm, rozporządzeniach i zaleceniach. Są również konsultowane z klientem, co daje możliwość dokonania zmian i wprowadzenia wewnętrznych rozporządzeń danego zakładu.

Działamy zgodnie z normami i procedurami: GMP, GLP, SO 17025, EA-4/10, HACCP, ICH, Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz rozporządzenia wewnętrzne, oraz w oparciu o bardzo dokłądny system pomiarowy

Walidacje przeprowadzamy m.in w urządzeniach:

 • autoklawy
 • sterylizatory
 • wirówki
 • wytrząsarki
 • inkubatory
 • komory klimatyczne
 • termostaty świetlne
 • szafy chłodnicze
 • suszarki
 • chłodziarki
 • zamrażarki
 • multimetry

W ramach procesu walidacji Serwis i Laboratorium Pomiarowe firmy Merazet S.A. wykonują wszystkie jej poszczególne kroki:

 1. kwalifikacja projektu (DQ) -udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że proponowany projekt instalacji, systemów i urządzeń jest odpowiedni do zamierzonego celu
 2. kwalifikacja instalacyjna (IQ) - udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacje, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, są zgodne z zatwierdzonym projektem i zaleceniami producenta
 3. kwalifikacja operacyjna (OQ) - udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacje, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, funkcjonują w przewidywanych zakresach operacyjnych, zgodnie z wymaganiami
 4. kwalifikacja procesowa (PQ) - udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacje, systemy i urządzenia, jako całość działają skutecznie i w sposób powtarzalny w odniesieniu do zatwierdzonego procesu i specyfikacji produktu[i]

Walidacja to działania zmierzające do potwierdzenia w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.

Zapytaj o usługę

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium

serwis@merazet.pl
+48 61 8644 675

*przyjmujemy też indywidualne zlecenia