1. Niniejszy Serwis został przygotowany przez Merazet S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krauthofera 36, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Dostęp oraz korzystanie z Witryny podlega poniższym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim właściwym przepisom. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tych warunków.
 2. Wszelkie zawarte na stronie treści, w tym oznaczenia produktów i nazwy handlowe stanowią własność intelektualną Merazet S.A. lub producentów/dostawców i zgodnie z prawem podlegają ochronie. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Merazet S.A. lub producentów/dostawców jest zabronione i skutkować będzie przewidzianymi przez przepisy prawa sankcjami z tytułu odpowiedzialności cywilnej i karnej. Materiały dostępne w serwisie mogą być drukowane, kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie dla użytku prywatnego i w celach niekomercyjnych.
 1. Wszelkie informacje i dane dostępne na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny i przeznaczone są wyłącznie do ogólnej prezentacji produktu. Oznacza to, że informacje opublikowane w Serwisie dotyczące danego produktu nie są w żadnym wypadku instrukcją stosowania produktu w konkretnej sytuacji. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją zawartą w dokumentacji techniczno-handlowej dotyczącej zakupionego produktu.
 1. Merazet S.A. oświadcza, iż treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w niniejszym Serwisie zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności. Jednak autorzy, konsultanci jak i wydawca Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji umieszczonych na stronach Serwisu. Wszystkie osoby wykorzystujące opublikowane w Serwisie treści robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 1. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. Merazet S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej bez jej zgody lub przez nią nieopracowane.
 1. Serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Merazet S.A., a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Dostęp i jakiekolwiek użycie zawartości takiej strony następuje na własne ryzyko użytkownika. Merazet S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. Merazet S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z wprowadzonych przez nią w Serwisie zmian, a także za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, wirusów, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Dostęp do strony może zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i uaktualnianiem oraz z innych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. Merazet S.A. nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia i ich ewentualne konsekwencje dla użytkowników.
 1. Serwis internetowy Merazet S.A. posiada linki do stron osób trzecich. Merazet S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Merazet S.A. nie oznacza, że Merazet S.A. rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 1. Niedozwolone jest włączanie niniejszego Serwisu do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części Serwisu do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
 1. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane nieodpłatnie i bez ograniczeń przez Spółkę w granicach przewidzianych prawem, według jej uznania. Merazet S.A. z chwilą otrzymania nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
 1. Merazet S.A. oświadcza, że przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez użytkownika Serwisu dane i informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem: www.merazet.pl/rodo
 1. Informacje znajdujące się w Serwisie mogą zawierać techniczne nieścisłości i/lub błędy typograficzne. Merazet S.A. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania informacji, oraz produktów i programów opisanych w Serwisie. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać stronę Serwisu.